Uslovne rečenice

by | Jul 20, 2023

Uslovne rečenice (Conditional Sentences) su složene rečenice koje se sastoje od dva dela:

  • zavisne rečenice (if-clause)
  • glavne rečenice (main clause)

Šta su uslovne rečenice

Uslovne rečenice su složene rečenice u kojima postoji uslov da se određena radnja ostvari.

U uslovnim rečenicama date su informacije o uslovu pod kojim se vrši radnja glavne rečenice.

U zavisnosti od ostvarivosti tog uslova, uslovne rečenice u engleskom jeziku se mogu podeliti na više vrsta, ali najčešća su ova tri:

Vrste uslovnih rečenica

Prvi tip uslovnih rečenica

Prvi tip uslovnih rečenica (First Conditional) – u ovim rečenicama govori se o radnji u budućnost i uslov je moguće ostvariti:

If + present simple, will + infinitive

If it rains, we will stay home.
If you don’t hurry, we will be late.

Drugi tip uslovnih rečenica

Drugi tip uslovnih rečenica (Second Conditional) – u ovim rečenicama se takođe govori o radnji u budućnosti, ali uslov nije moguće ostvariti, ili za ostvarivanje uslova postoje vrlo male šanse:

If + past simple, would + infinitive

If I had time, I would join you.
If I won the lottery, I would buy a yacht.

Treći tip uslovnih rečenica

Treći tip uslovnih rečenica (Third Conditional) – u ovim rečenicama se govori o radnji koja se dogodila u prošlosti i o uslovu koji se nije ostvario u prošlosti:

If + past perfect, would + have + past participle

If they had not helped us, we would not have achieved our goal.
If I had known about your problems, I would have helped you.

 

Uslovne rečenice tri tipa

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde