fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Zamenice (pronouns) su vrsta reči koja zamenjuje imenicu. 

Vrste zamenica u engleskom

U ovoj lekciji ćemo se koncentrisati na tri vrste zamenica u engleskom jeziku – lične (personal), prisvojne (possessive) i povratne (reflexive).

Lične zamenice

Lične zanimenice (personal pronouns) imaju posebne oblike za objekat i subjekat, pa se i često dele na subjekatske i objekatske zamenice.

Sally went to school.  She went to school. (subjekat)
I saw Tom in the park. I saw him in the park. (objekat)

Subjekatske zamenice

Jednina: I / You / He / She / It

Množina: We / You / They

Objekatske zamenice

Jednina:Me / You / Him / Her / It

Množina: Us / You / Them

Prisvojne zamenice

Prisvojne zamenice mogu biti pridevske (possessive adjectives) i iza njih uvek sledi imenica ili imeničke (possessive pronouns) iza kojih ne sledi imenica:

My book is green. (possessive adjective)
Yours is red. (possessive pronoun)

Prisvojni pridevi

Jednina: My / Your / His / Her / Its

Množina: Our / Your / Their

Prisvojne zamenice

Jednina: Mine / Yours / His / Hers / Its

Množina: Ours / Yours / Theirs

Povratne zamenice

Povratne zamenice (reflexive pronouns) služe da označe da je subjekat klauze ujedno i objekat klauze, ili u situacijama kada se ističe subjekat.

She cut herself.
The manager himself showed up to deal with this issue.

Povratne zamenice

Jednina: Myself / Yourself / Himself / Herself / Itself

Množina: Ourselves / Yourselves / Themselves