fbpx

069 – Šta su lične zamenice i kako da ih upotrebiš?

by | Dec 8, 2021

Lične zamenice su veoma važne ako počinješ sa učenjem engleskog jezika a u ovoj lekciji, naučićeš šta su lične zamenice i kako da ih upotrebiš.

Preslušaj epizodu ispod o ličnim zamenicama i njihovoj upotrebi:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Zdravo. Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

U ovoj epizodi pričaću o ličnim zamenicama i kako da ih upotrebiš. Ova epizoda je za tebe ako tek počinješ sa učenjem engleskog jezika jer je ovo tema koju ćeš učiti na početku, zapravo, to će biti verovatno jedna od prvih lekcija koje ćeš naučiti. Vrlo je bitno da ih naučiš zato što su lične zamenice nešto što ćeš koristiti i kasnije i na srednjem i na naprednom nivou, nešto što ti je neophodno za konverzaciju.

U engleskom jeziku postoji nekoliko vrsta zamenica. Kada su u pitanju lične zamenice, postoje subjekatske i objekatske. U ovoj lekciji naučićeš subjekatske zamenice, znači lične zamenice koje su u funkciji subjekta, naučićeš njihove oblike i naučićeš kada treba koju da upotrebiš.

Prvo što treba da zapamtiš je da zamenice imaju oblike za jedninu i množinu. Krećemo od jednine i prva lična zamenica je  I, odnosno to znači ja i to je zamenica za prvo lice jednine. Znači nekada ćeš čuti taj pojam lična zamenica, a nekada ćeš čuti prvo lice jednine. I jedno i drugo se zapravo odnose na istu stvar, u pitanju je i to znači ja. Ta zamenica uključuje onoga ko govori tako da ako ti nešto govoriš i želiš da kažeš da ti nešto radiš, da imaš, da si nešto videla, šta god, a opisuješ da ti to radiš, upotrebićeš ovu ličnu zamenicu.

Druga lična zamenica u jednini je you koja znači ti. Tu zamenicu upotrebljavaš ako imaš sagovornika i želiš da sa njim govoriš i pominješ tog sagovornika, upotrebićeš you. To je druga lična zamenica a čućeš ponekad i da kažu drugo lice jednine. U prvom delu ovde ćeš se samo upoznati sa ličnim zamenicama, odnosno da naučiš koji su oblici i kada se koriste, a u nastavku lekcije čućeš i primere odnosno kako da prepoznaš koju zamenicu da upotrebiš u kojoj rečenici.

Treća zamenica u jednini ima tri oblika. To je znači treće lice jednine i ima tri oblika, različite su zamenice u pitanju. Prva je he, on, Onda imamo she, ona i sledeća je it, ono. He she su zamenice koje se koriste za osobe, a kada su upitanju predmeti u engleskom se koristi ta zamenica it. U nekim jezicima postoji rod kada su u pitanju predmeti i onda treba da se slaže zamenica, ali u engleskom je to vrlo jednostavno, koristiš it za sve predmete. Ako pominješ house to će biti it, ako je window to će opet biti it i tako dalje.

Jedina razlika je kada su u pitanju životinje. Po pravilu treba da se upotrebi zamenica it za životinje, ali kada su u pitanju neke situacije kada osoba oseća povezanost sa životinjom, recimo kada su u pitanju kućni ljubimci, tada osoba obično koristi he ili she umesto it. To su bile zamenice u jednini. Ponoviću ih još jednom I, you, he, she, it.

Nedavno mi se desilo da sam imala situaciju u toku jedne radionice da sam polaznicu pitala koju bi zamenicu upotrebila umesto nekog subjekta rečenice gde je ona rekla you are. To nije tačno zato što you are nije zamenica. You je zamenica, are je glagol to be u obliku za sadašnje vreme koji se da, koristi uz tu zamenicu you, ali probaj da napraviš razliku jer i glago to be je nešto što ćeš naučiti na samom početku.

Postoji situacija da te zbuni, da ti kada misliš zamenice ti kažeš I am, you are, he is, mnogima se to dešava ali napravi razliku. Znači zamenice su samo to, I, you, he, she, it. Sve posle toga to je glagol koji je sada glagol to be. Kako napreduješ sa učenjem upotrebićeš tu kasnije neki drugi glagol pa bi bilo pogrešno da ostane to am, are, is i tako dalje u okviru zamenice. Znači zanenica je samo ono što si ovde naučila, I, you, he, she, it za jedninu.

Inače, radionica koju sam sada pomenula je dostupna u mojoj onlajn školi tako da ako si član škole predlažem da se uloguješ na platformu i da pogledaš tu radionicu.

U pitanju je radionica o zamenicama u engleskom generalno tako da nisu samo lične subjekatske zamenice već i ostale vrste zamenica. Postoje i puno vežbanja koje možeš uraditi posle te radionice.

Ukoliko nisi član English Lane škole a želiš da se priključiš, želiš da učiš onlajn putem naše platforme, predlažem da pogledaš više o English Lane onlajn školi. Na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link.

Da nastavimo sada sa množinom. Kada je u pitanju množina, postoje tri oblika zamenica. Opet imamo prvo, drugo i treće lice. Prvo lice je we i to znači mi. Ova zamenica uključuje onoga ko govori ali i još neku drugu osobu koja je tu. Pa recimo, ako imaš primer my friend and I, moj prijatelj i ja, taj subjekat rečenice može da se zameni zamenicom we. Znači iako imaš tu I, videla si da ima u primeru my friend and I, kada želiš da upotrebiš zamenicu umesto tog subjekta to će biti we, mi.

Druga zamenica je you što znači vi i označava množinu. Ovo je nešto što zna da zbuni mnoge kada počinju sa učenjem engleskog jezika, kako da upotrebe you kada ista zamenica znači i ti i vi. Nema potrebe da te to zbunjuje iako tebi deluje možda sada da će te to zbuniti. Nikada nećeš biti u situaciji da ne znaš koji glagol da nastaviš dalje zbog te zamenice.

Recimo, kada je u pitanju glagol to be koji sam već malopre pomenula, oblik za jedninu i za množinu će biti isti. You are, ti si, you are u množini, vi ste. To je isti oblik, znači nećeš doći u situaciju da pogrešiš zato što ne znaš da li je ti ili vi zato što je isto na engleskom. Samo će možda nekada biti problem tebi kada treba da prevedeš pa ne znaš da li se misli na jedno ili više osoba.

Treća zamenica u množini odnosno treće lice množine je they, odnosno to znači oni, one, ona i ta zamenica obuhvata sve. Znači, ako se setiš jednine bilo je tri različita oblika za treće lice, he, she, it, a u množini ima jedan oblik i to je they. Ova zamenica se koristi za množinu, za oblik u množini kada ima više osoba.

Međutim u savremenom jeziku se često dešava da osoba ukoliko ne želi da se izjasni kog je pola koristi za sebe zamenicu they da izbegne da kaže da li je he ili she, već umesto toga koristi they za jednu osobu.

To nije još uvek nešto što je standard u gramatici i nešto što ćeš učiti sada, ali može ti se desiti da recimo ako pratiš novine, ako pratiš blogove i tako dalje, može ti se desiti da vidiš zamenicu they u toj upotrebi. Kada je u pitanju tvoje učenje ti ćeš se voditi time, znači imaš jedninu, množinu i treba da naučiš koja su lica u množini i koja u jednini. Još jednom ću ponoviti množinu. Imamo tri oblika, we, you, they. Mi, vi, oni.

Sada imam jedan praktičan zadatak za tebe. Ja ću da kažem subjekat rečenice a ti probaj da zameniš koju bi zamenicu upotrebila umesto tog subjekta rečenice. Subjekat rečenice je inače onaj vršilac radnje, znači nešto što je na početku rečenice i videćeš nakon što uradiš ovaj zadatak, ja ću ti objasniti i zašto je ovo što sada radiš veoma važno.

Prvo će biti Alison. Alison je žensko ime i to može biti subjekat rečenice. Tvoj zadatak je da odrediš koju bi ličnu zameniu upotrebila umesto te reči, umesto Alison, šta bi rekla? Primer jedne rečenice je, “Alison works in a bank.” Koju zamenicu možeš upotrebiti umesto subjekta rečenice Alison? 

Odgovor je she. U ovom slučaju možeš upotrebiti zamenicu she i tada bi rekla, “Ona radi u banci.” “She works in a bank.” Dakle subjekat rečenice, imenicu, vlastitu imenicu odnosno ime osobe si zamenila ličnom zamenicom i to jeste njihova svrha. Zato se i zovu zamenice i videćeš sada još nekoliko primera.

Subjekat rečenice, imenicu, vlastitu imenicu odnosno ime osobe si zamenila ličnom zamenicom i to jeste njihova svrha. Click To Tweet

Poslušaj sada ovu rečenicu. “Alison and her sister are in the garden.” Alison and her sister, to je subjekat rečenice. Šta bi upotrebila umesto tog subjekta rečenice, koju zamenicu? U ovom slučaju tačan odgovor je they, one. U pitanju je množina i zamenica za treće lice they. Tu množinu može činiti više subjekta, odnosno u ovom primeru bilo je Alison and her sister, to su dve osobe.

Evo i sledećeg primera gde će opet biti množina. “Students are taking an exam.” Students je reč u množini i u ovom slučaju taj subjekat rečenice možeš zameniti takođe zamenicom they. U pitanju je množina i oblik they. 

Imamo sledeći primer, “A book is on the table.”  Subjekat ove rečenice je a book. Šta bi upotrebila, koju ličnu zamenicu bi upotrebila u ovom slučaju? Tačan odgovor je it. It zato što je pre svega jednina, a book je pojam u jednini i u pitanju je predmet. Ako umesto a book bude upotrebljeno books, znači “Books are on the table” , koju ličnu zamenicu bi tu upotrebila? Sada će ovde biti zamenica they, “They are on the table.” Znači možeš reći “Books are on the table. They are on the table.”

Sad ću još jednom da se vratim na ova dva poslednja primera koja sam izgovorila, “A book is on the table.” Umesto toga “It is on the table.” Imamo drugi primer, “Books are on the table” ili “They are on the table.” Ako obratiš pažnju, osim što je promenjena zamenica, promenjen je i oblik glagola. U prvoj rečenici je is, u drugoj rečenici je are. To je ono što ti pomaže da naučiš kako se koriste oblici glagola.

Kada je u pitanju u ovom slučaju glagol to beon ima različite oblike u zavisnosti od lica. To je nešto što ćeš učiti kada je u pitanju pre svega glagol to be, ali i kasnije za ostale glagole, za ostala vremena, uvek ćeš ih učiti po licima. To znači da recimo kada budeš krenula da učiš present simple, naučićeš da se koristi infinitiv glagola za sva lica u jednini i množini, osim za treće lice jednine kada se dodaje nastavak. To je nešto što ne možeš da uradiš ako ne znaš šta su ta lica, odnosno šta su lične zamenice.

Zato su ti lične zamenice veoma korisne kada učiš vremena, ali isto tako će ti biti korisne kada budeš probala da upotrebiš ta vremena u konverzaciji. To znači da recimo ako imaš rečenicu the meeting, pa imaš izostavljen glagol koji treba da upotrebiš a infinitiv tog glagola je start i nastavak rečenice je at 10, treba da napišeš rečenicu da sastanak počinje u 10, ti moraš da razmišljaš o tome koji je subjekat rečenice. The meeting je subjekat rečenice koji ćeš zameniti ličnom zamenicom pre svega i razmišljaš o tome koju bi ličnu zamenicu upotrebila.

U ovom slučaju biće zamenica it. To znači da umesto the meeting možeš reći it. Onda kada naučiš da je tu it i znaš da je to treće lice jednine i znaš da kada je u pitanju present simple da se tu dodaje nastavak, znaš da ćeš onda upotrebiti oblik starts.”The meeting starts at 10.” To znači da neće biti tačno da upotrebiš start već prepoznaješ da je the meeting treće lice jednine it i na osnovu toga određuješ kako ćeš upotrebiti glagol.

Znam da sam sada u nastavku malo više pričala o gramatici, pominjala sam neke stvari koje možda još nisi učila u ovom trenutku, ali želim da ti pokažem zašto su lične zamenice važne i zašto se one koriste i kasnije. Ipak su lične zamenice tema koju ćeš naučiti na početnom nivou. Konkretno kada je u pitanju moja škola, ove lične zamenice se uče na kursu koji se zove Engleski 101.

Ukoliko nisi član English Lane škole a želiš da to postaneš, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ili možeš jednostavno da potražiš English Lane onlajn škola i tu možeš da se prijaviš.

Nadam se da ti je ova lekcija bila korisna i da će ti pomoći da razumeš kako se koriste zamenice u konverzaciji.

Hvala ti što slušaš podkast. Ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde