Gramatika engleskog – pet činjenica

by | Mar 24, 2021

Gramatika engleskog jezika je veoma bitan deo učenja engleskog, a ove činjenice će ti pomoći da bolje razumeš gramatiku, i ono šta te očekuje kada učiš engleski jezik.

Preslušaj epizodu ispod i saznaj činjenice u engleskoj gramatici:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Zdravo! Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane.

Ovo što slušaš je English Lane podkast, gde pričamo o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

U ovoj epizodi pričaću o gramatici engleskog jezika i navešću činjenice koje je bitno da razumeš kada je u pitanju engleska gramatika, a koje će ti pomoći, eto, da razumeš neke stvari. I da prosto shvatiš kako izgleda učenje gramatike ovakvog jezika.

Prva činjenica je ova – engleska gramatika nije teška.

Znam da kada ovo kažem, ti ćeš verovatno pomisliti – okej, lako je tebi da kažeš to. Ne slažeš se možda sa mnom – i to je sasvim u redu, razumem te potpuno. Ali, imaj u vidu da ja ovo ne kažem kao neko ko se bavi engleskim jezikom i ko predaje engleski jezik, već kao neko ko je učio nekoliko stranih jezika. I bila sam u situaciji da vidim kako izgledaju i druge gramatike, drugih jezika – kako se razlikuju i šta je, naravno, teško u tim gramatikama, a šta je lakše. I po mom mišljenju, gramatika engleskog zaista nije teška.

Ja mislim da su, eto, najveće neke prepreke koje ljudi imaju kada je u pitanju gramatika – to su naravno, vremena . I onda tu, naravno, posle bude i pasiv i indirektni govor, koji su povezani zapravo sa vremenima. I to je ono nešto najteže što te može sačekati u engleskoj gramatici, ali dalje od toga ništa posebno nije teško. I zapravo, to što tebi možda deluje teško, nije uopšte nesavladivo.

Ako kreneš od početka da učiš na pravilan način, ako imaš dobru strukturu, ako znaš tačno kojim redom učiš… Ako učiš sa razumevanjem – da sve što naučiš umeš i da primeniš, da ne prelaziš lekcije, onako, nekim tempom koji tebi ne odgovara… I onda ćeš moći da dođeš u situaciju da tu gramatiku shvatiš lepo kao jedan veliki sistem i da shvatiš kako je sve to povezano.

Znači, ono što je neophodno da, kada je u pitanju gramatika je – da učiš dobro, organizovano, sa razumevanjem, bez ikakvih nesigurnosti. Znači, ako nisi sigurna nešto kako se gradi, kako se koristi, treba da pitaš nekoga, da potražiš pomoć, da pogledaš dodatne lekcije itd. A videćeš da… Vrlo često će zapravo reči biti mnogo veći problem tebi kada je u pitanju učenje engleskog jezika, jer vrlo često je to mnogo teže naučiti nego gramatiku. Posebno, recimo, kada su u pitanju frazalni glagoli, idiomi, itd.

To su reči koje treba da naučiš pre svega šta znače, kako se izgovaraju, a zatim i da naučiš kako da upotrebiš te reči u konverzaciji. Druga činjenica je da svako vreme ima pomoćni glagol. To je bitno da zapamtiš, zato što je to neophodan deo učenja engleskog. Znači, vremena ćeš učiti od samog početka i potrebno je da razumeš kako funkcionišu ta vremena i da svako vreme ima pomoćni glagol.

U engleskom ima tri pomoćna glagola – to su glagoli be, do i have. Ti glagoli služe kao pomoćni glagoli kada se neko vreme gradi, ali nemaju značenje – to znači da samo pomažu da se napravi neko vreme. I nemaju značenje. Ali problem nastaje zato što ti glagoli mogu biti ujedno i glavni glagoli. I onda tu nastaje, ja mislim, najveća zabuna – da ljudi vide dva glagola, recimo, koja su ista i potpuno im je, onako… ne znaju zašto to koriste. I sada ću odmah da navedem primer gde ćeš shvatiti o čemu se radi. Prvi primer je:

I have a dog. – Ja imam psa.

To je rečnica u kojoj je upotrebljen glagol have i znači – “imati”. Taj glagol je glavni glagol u ovoj rečenici. Ta rečenica može biti i u prošlom vremenu:

I had a dog. – Imala sam psa.

Znači, imamo oblike have i had. U obe rečenice je glagol have upotrebljen i kod obe rečenice je taj glagol glavni glagol.

Isto tako možeš reći i ovu rečenicu:

I haven’t had enough time. – Nisam imala dovoljno vremena.

I haven’t had enough time. Sada u ovoj rečenici upotrebljeno je vreme present perfect – i čuješ dva glagola: haven’t (to je have not) i had (to je opet glagol have, samo u prošlom vremenu). I sada tu nastaje zabuna zašto je upotrebljeno to tako.

I moraš da shvatiš da je ovo prvo pomoćni glagol – haven’t (have not) je pomoćni glagol koji se koristi za present perfect, a drugo je had – to je glavni glagol, koji znači “imati” i u ovom slučaju upotrebljen je prošli particip. Opet to je pravilo koje postoji za present perfect – dakle, da bi napravila present perfect, potreban ti je pomoćni glagol have i prošli particip, odnosno treća kolona nepravilnih glagola.

Zato je bitno da zapamtiš kada učiš neko vreme – da zapamtiš koji je pomoćni glagol za to vreme i da naučiš lepo kako se koristi taj glagol. I, naravno, biće ti lakše pre svega da naučiš kako se koristi uz neke druge glagole. Ali, vrlo je bitno da i ovakvi primeri kod tebe ne izazivaju nedoumicu, jer je vrlo jasno kako se gradi vreme – i tu nema odstupanja, bez obzira da li je taj glagol isti – ili je možda upotrebljen neki drugi glagol.

Treća činjenica je da u engleskom nema gramatičkog roda.

I to je bitno da zapamtiš, posebno ako pokušavaš da… Kada počinješ sa učenjem engleskog jezika, verovatno ćeš doći u situaciju da pokušavaš neke stvari bukvalno da prevedeš. I onda dođe, recimo, primer radio/radila, gde pokušavaš da nađeš ekvivalent na engleskom jeziku, ali ne postoji. Za oba ta primera, ti ćeš reći work na engleskom, odnosno worked u prošlom vremenu, pošto je u prošlom vremenu radio/radila.

To je, eto, bitno da zapamtiš. Dakle, u engleskom bilo je nekad gramatičkog roda – sada ga nema. I ovo je bitno zato što neki jezici imaju gramatički rod. Pa možda, recimo, ako si učila neki drugi strani jezik – možda će te to zbuniti, ali je bitno da zapamtiš da u engleskom toga nema. To znači da glagol će biti uvek u istom obliku, bez obzira da li je subjekat u muškom ili u ženskom rodu. Znači, bez obzira da li upotrebiš he ili she u rečenici – u nastavku će biti worked u prošlom vremenu.

Četvrta stvar – pridevi u engleskom nemaju množinu.

I to je isto bitno da zapamtiš, to je isto nešto što se prenosi sa drugih jezika. Recimo, ako pričaš neki drugi jezik ili ako si učila neki drugi jezik, možda će te to zbuniti. U engleskom, čak i ako upotrebiš neki pojam u množini i ispred upotrebljavaš pridev, taj pridev nema množinu. Znači, uvek je u tom nekom osnovnom obliku. Recimo, ako kažeš a big dog, to je izraz u kojem je upotrebljena reč u jednini. Ali, ako želiš da upotrebiš u množini, samo će ta reč dog (to je imenica), samo će ta reč biti u množini – big dogs.

Bilo bi pogrešno, a znam da sam viđala, i znam da je, eto, bitno da skrenem pažnju – bigs dogs, to bi bilo pogrešno.

I sledeća, peta činjenica je da je red reči u engleskom veoma bitan.

Red reči je veoma važan u engleskom jeziku i vrlo često nije proizvoljan. Kada počneš da učiš engleski jezik, vrlo je bitno da pratiš one rečenice i one strukture koje vidiš u lekcijama i vežbanjima. I to vrlo često znači da će svaka tvoja rečenica početi subjektom, da će posle imati glagol i onda nastavak. I to je sasvim u redu. Znam da neki žele odmah da pišu malo složenije rečenice i da vrlo često promene red reči zato što su povedeni maternjim jezikom i pokušaju da prevedu bukvalno nešto. Zato je bitno da to izbegavaš i da naučiš da moraš da vežbaš taj red reči koji je u engleskoj rečenici. Da naučiš i da ćeš vremenom naučiti gde se koristi koji prilog i kako da prilagodiš taj red reči.

Vrlo je bitno, recimo, ako je upitna rečenica – da pomoćni glagol i subjekat zamene mesto. To je nešto što će ti koristiti bukvalno bilo koje vreme da koristiš i bilo koje vreme da želiš da naučiš u engleskom – to je pravilo koje ćeš primeniti. Znači, pomoćni glagol i subjekat zamene mesta.

Zato je bitno, eto, da zapamtiš i nemoj da se opterećuješ što će na početku možda tvoje rečenice zvučati jednolično. To se dešava zato što sve prate tu strukturu – sve počinju: znači subjekat, glagol, pa dalje nastavak. Vremenom ćeš naučiti kako da promeniš taj red reči – naravno na pravilan način, uz pravila – šta može da dođe ispred subjekta i kako, eto, možeš da promeniš taj red reči. Ali, vrlo je bitno da to učiš kroz pravila i da ne učiš to ni po osećaju ni tako što ćeš prevoditi bukvalno.

Svake godine doda oko hiljadu novih reči u rečnike engleskog jezika. To znači da, eto, i ako si stigla do nekog nivoa i ako misliš da si naučila dovoljno, znaj da svake godine ima nešto novo da naučiš. Click To Tweet

I za kraj, ovo su, eto, bile činjenice o gramatici engleskog jezika. Ali moram da kažem jednu činjenicu o samom jeziku, o engleskom jeziku. A to je da se svake godine doda oko hiljadu novih reči u rečnike engleskog jezika. To znači da, eto, i ako si stigla do nekog nivoa i ako misliš da si naučila dovoljno, znaj da svake godine ima nešto novo da naučiš. I zapravo, nikada nećeš moći da naučiš apsolutno sve reči. I čak ni oni kojima je maternji jezik engleski, ne mogu da kažu da znaju sve reči, niti da koriste sve te reči u konverzaciji.

Zato je bitno da zapamtiš da je učenje engleskog jezika jedan proces koji traje i uvek možeš učiti nešto novo, bez obzira dokle si sada stigla. Bez obzira da li si početnik, da li si na nekom srednjem nivou, ili si već na naprednom. Uvek postoji nešto novo što možeš da učiš i uvek postoji mogućnost da vežbaš ono što si već do sada naučila. Tako da, ako me pitaš koliko ti vremena treba za učenje engleskog jezika, i da li je dovoljno da završiš jedan, dva, ili tri kursa za neki određeni nivo…

Ja zaista ne mogu da ti odgovorim na to pitanje, jer to je stvarno proces koji traje. I stalno možeš učiti nešto novo, ako ti želiš da učiš. I to je ono što je bitno – da ti želiš da učiš. Ja i sama učim neke reči sada, posle svih ovih godina, zato što je to, kažem, proces. I vrlo je bitno da ne samo učiš nove stvari, nego da i stalno koristiš engleski jezik. Jer, u momentu kad ti napraviš neku pauzu i kad nemaš kontakt sa engleskim jezikom izvesni period, pa makar to bio i mesec-dva, videćeš kako se već gubi ta sigurnost, gubiš tečnost kada je u pitanju izgovor. Tako da je vrlo bitno da nastaviš da učiš. Ako želiš da imaš taj kontinuitet u učenju i podršku na tom putu, pogledaj više o mojoj online školi, kako ti to može pomoći da stalno imaš kontakt sa engleskim jezikom i da stalno imaš pred sobom neke nove izazove, koji će ti omogućiti da učiš nešto novo i da koristiš engleski jezik.

Na ovoj stranici gde slušaš podkast, ostaviću link – ili možeš potražiti English Lane online škola. Nadam se da te nisam obeshrabrila ovom pričom da je učenje engleskog jezika proces, jer naprotiv – želim da postignem suprotno. Da ti objasnim da, recimo, iako završiš neki kurs, iako posvetiš neko ograničeno vreme učenju engleskog jezika i ne ostvariš možda neki rezultat koji si se nadala – to nije do tebe. Jednostavno, to je proces koji zahteva vreme. I možda ćeš u početku imati utisak da učiš, da učiš, da učiš – a da i dalje nemaš tu sigurnost koju želiš da imaš i da i dalje ne možeš da se oslobodiš u konverzaciji.

Ali i ako se zaista trudiš i ako učiš kvalitetno i ako se trudiš da koristiš aktivno engleski jezik, videćeš –  samo u jednom trenutku ćeš shvatiti da ti zaista već znaš engleski jezik i da si odavno prevazišla svoje ciljeve. Recimo, biće to neki trenutak – recimo, ako te neko pita nešto na ulici, ti ćeš odgovoriti, onako, bez mnogo nedoumica i razmišljanja. Ili, recimo, učestvovaćeš na nekom sastanku gde treba da slušaš nešto i da ispratiš tok razgovra i shvatićeš odjednom da ti to možeš da uradiš.

Ali, to je nešto što se postiže vremenom i sasvim je u redu da dozvoliš sebi da prođeš taj proces, da se ne fokusiraš previše na to kad ću, kad ću, kad ću – nego kako ćeš ti progovoriti, kako ćeš steći tu sigurnost i, naravno, kako ćeš se osećati u tom trenutku kad budeš mogla da komuniciraš na stranom jeziku. Imaj u vidu da, ako se iskreno posvetiš učenju engleskog jezika, ako si uporna, ako se potrudiš da učiš zaista kvalitetno – rezultati ne mogu da izostanu.

Samo je pitanje vremena kada će se desiti taj trenutak da jednostavno ostvariš ono što je delovalo možda nemoguće, a to je da počneš da pričaš na engleskom. Kao profesor engleskog jezika i neko ko se ovim poslom bavi već, sada u ovom trenutku više od deset godina, videla sam da to zaista i jeste tako u praksi – da neko ko se zaista posveti učenju i odluči da nauči engleski jezik, to će i ostvariti.

Naravno, taj vremenski period se može razlikovati, u zavisnosti, naravno, od brojnih faktora. Ali, bitno je da, ako se zaista potrudiš, sigurno ćeš ostvariti dobe rezultate.

Ukoliko te više zanima o načinu na koji ja predajem u mojoj online školi, pogledaj više – na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link. Ili možeš potražiti English Lane online škola.

Ja sam Zorana Radović, hvala ti što slušaš podkast i čujemo se uskoro. Ćao!

Prati nas:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde