fbpx

Članovi u engleskom: 6 najčešćih grešaka

by | May 6, 2019

Članovi u engleskom su veoma česti, a ujedno su i jedan od najvećih problema, posebno kada su u pitanju početnici. Da biste napravili najjednostavnije rečenice, neophodno je da upotrebite član u engleskom, i zato je važno da od početka budete sigurni kako se koristi ova vrsta reči. A jedan od odličnih načina za učenje je kroz greške koje se najčešće javljaju. Zato ću vam ovde skrenuti pažnju na 6 najčešćih grešaka kod upotrebe članova i dati vam objašenja iz kojih možete da naučite.

1. It is an car.

Prvo i osnovno što treba da zapamtite u engleskom je da postoji jedan neodređeni član koji može imati dva oblika. Ta dva oblika su a i an. I postoji velika razlika kada ćete koristiti jedan, a kada drugi. Član a koristi se ako reč počinje suglasnikom (to su slova OSIM a, e, i, o, u). Član an koristi se ako reč počinje samoglasnikom (to su slova a, e, i, o, u).

Tačna rečenica je: It’s a car.

2. You are a young.

Ova rečenica nije tačna, i pogledajte zašto. Član a (odnosno an) se koristi ispred imenica. To znači da se koristi ispred reči kao što je apple, book, key, umbrella, boy, car… Te reči su imenice. U rečenici koju vidite gore, young je pridev, stoji samostalno i ispred njega se ne koristi član.

Tačna rečenica je: You are young.

Da je posle reči young upotrebljena neka imenica, bio bi potreban član. Pogledajte razlike između ove dve rečenice:

You are young. – Nema člana, young je pridev koji stoji samostalno.

You are a young boy. – Ima člana, zato što je posle young upotrebljena imenica boy.

3. These are a cars.

Član a/an se koristi samo ispred reči u jednini. Dakle samo ako je jedan pojam i ako je u pitanju nešto što može da se prebroji koristićete član. 

Tačna rečenica: These are cars.

4. That a dog is black.

Videli ste da se ispred pojmova u jednini koristi a, ali ova rečenica ipak nije tačna. Pogledajte reč dog. Ispred nje se nalaze that i a. Oba spadaju u grupu reči koja se zove determinatori (determiners) i ne mogu se koristiti zajedno. Iz istog razloga nećete upotrebiti that uz prisvojni pridev ili član the. Isto pravilo se primenjuje i kada je u pitanju this, those i these. Pogledajte još nekoliko primera (svi su pogrešno napisani):

That my notebook is on the table.

These our books are new.

Can I take this the pen?

Tačna rečenica: That dog is black. ili A dog is black.

5. That is a old house.

Već ste videli da članovi stoje ispred imenica. Dakle ako hoćete da upotrebite reč house, vi ćete dodati član.

That is a house.

Kao i uvek, gledate na koje slovo počinje imenica, da biste znali da li ćete upotrebiti a ili an. Problem nastaje kada se ispred imenice doda neka reč, kao što je pridev. Ta reč koja se dodaje stoji ispred imenice a posle člana. Tom prilikom, pridev može da utiče na izbor člana.

Pogledajte ponovo primer:

That is a house.

That is a old house. – Ovde je dodat pridev old da opiše kakva je kuća.

Ova rečenica nije tačna, zato što reč koja sledi posle člana, počinje na slovo o. To znači da ne može da se koristi član a, već mora oblik an.

Tačna rečenica: That is an old house.

Da je upotrebljen pridev koji počinje suglasnikom, do ove promene ne bi došlo.

That is a house.

That is a big house. – Iako je dodat pridev ispred imenice, taj prdiev počinje na slovo b, i zato je član a u redu.

6. This is book.

Ovo je verovatno jedna od najčešćih grešaka. Izostaviti član potpuno. A opet, potpuno je razumljivo da se ova greška javlja, pogotovo imajući u vidu da u našem jeziku nema ove vrste reči, i često se “zaboravi”.

U ovoj rečenici neophodno je upotrebiti član, ali u zavisnosti od situacije u kojoj se koristi, može se upotrebiti an ili the.

Tačna rečenica: This is a book. ili This is the book.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde