fbpx

Zamenice u engleskom

by | Jul 20, 2023

Zamenice u engleskom (pronouns) su vrsta reči koja zamenjuje imenicu. 

Vrste zamenica u engleskom

U ovoj lekciji će u fokusu biti tri vrste kada su upitanju zamenice u engleskom jeziku, a to su ove:

  • lične (personal)
  • prisvojne (possessive)
  • povratne (reflexive)

Pročitaj objašnjenje za svaku od ovih zamenica i kako se one koriste. Nauči oblike za jedninu i množinu.

Lične zamenice u engleskom

Lične zamenice (personal pronouns) imaju posebne oblike za objekat i subjekat, pa se i često dele na subjekatske lične zamenice i objekatske lične zamenice.

Sally went to school.  She went to school. (subjekat)
I saw Tom in the park.  I saw him in the park. (objekat)

Subjekatske zamenice

Jednina: I / You / He / She / It

Množina: We / You / They

Objekatske zamenice

Jednina:Me / You / Him / Her / It

Množina: Us / You / Them

Da naučiš detaljnije o ličnim zamenicama, preslušaj i ovu lekciju:

Šta su lične zamenice i kako da ih upotrebiš?

Prisvojne zamenice

Prisvojne zamenice mogu biti pridevske (possessive adjectives) i iza njih uvek sledi imenica ili imeničke (possessive pronouns) iza kojih ne sledi imenica:

My book is green. (possessive adjective)
Yours is red. (possessive pronoun)

Prisvojni pridevi

Jednina: My / Your / His / Her / Its

Množina: Our / Your / Their

Prisvojne zamenice

Jednina: Mine / Yours / His / Hers / Its

Množina: Ours / Yours / Theirs

Povratne zamenice

Povratne zamenice (reflexive pronouns) služe da označe da je subjekat klauze ujedno i objekat klauze, ili u situacijama kada se ističe subjekat.

She cut herself.
The manager himself showed up to deal with this issue.

Povratne zamenice

Jednina: Myself / Yourself / Himself / Herself / Itself

Množina: Ourselves / Yourselves / Themselves

Zamenice tabela sa oblicima

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde

Potrebna ti je pomoć da naučiš engleski?

Pohađaj onlajn kurseve engleskog sa JASNim lekcijama, vežbanjima i zadacima uz podršku Zorane Radović.

Kada ti je potreban kvalitetan kurs engleskog, koji ti štedi vreme i pomaže da napreduješ bez obzira na obaveze koje imaš, jer učiš od kuće u bilo koje vreme, onda si došla na pravo mesto!

Klikni ovde da saznaš sve o tome kako učenje u English Lane školi sa profesorkom Zoranom Radović funkcioniše.

Kada se upišeš u školi, dobićeš pristup organizovanom programu učenja, gde uvek znaš koje lekcije, zadatke i vežbanja treba da radiš sledeće.

Tu je i pomoć profesorke Zorane, autora svih kurseva u školi English Lane. Zorana će pratiti tvoj rad, pregledati zadatke koje pošalješ i pomoći ti da razumeš gradivo kada postoje nedoumice ili imaš pitanja. Na taj način tvoje znanje će napredovati, ostvarićeš stvarne rezultate na koje ćeš biti ponosna i zavolećeš engleski.