fbpx

Genitiv u engleskom jeziku

by | Jun 24, 2023

Genitiv je padež u engleskom jeziku koji najčešće služi da pokaže pripadnost.

Gradi se dodavanjem ’s na imenicu.

John’s coat
the grandmother’s tea                                                               
plane’s departure 

Genitiv i imenice u množini

Da se dobije genitiv kod imenica koje su u množini, postoje posebna pravila.

Na imenice koji imaju pravilnu množinu dodaje se samo apostrof (bez s). Na imenice koji imaju nepravilnu množinu dodaje se ’s:

my parentscar
the children’s playground

Vlastite imenice

Kod vlastitih imenica koje se završavaju na –s, obično se dodaje ’s. Međutim pravilo je da se kod starijih reči ili reči stranog porekla izostavi s i dopiše samo apostrof:

Chris’s new novel
Denis’s wife
Cervantes Don Quixote

Ostale upotrebe za genitiv u engleskom

Kod složenica ili fraza samo poslednja reč dobija nastavak –’s:

Mr and Mrs Brown’s garden
John and Jane’s dog
Sister-in-law’s car

Osim pripadnosti, ova konstrukcija se može upotrebiti da označi vremenski period ili vrednost/meru:

today’s mail
an hour’s delay

Kod imenica koje označavaju prostorije, zgrade, institucije može se upotrebiti samo genitiv bez imenice u nastavku:

Jane went to the dentist’s.
Helen was at the hairdresser’s.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde