Brojive i nebrojive imenice

by | Jun 23, 2023

Brojive i nebrojive imenice su pojmovi koje je potrebno da razumeš nakon što naučiš šta su to imenice.

Razumevanje ovih pojmova će ti pomoći da pravilno upotrebiš imenice. Znaćeš kada se koristi oblik za jedninu, kada za množinu. A znaćeš i kada možeš da upotrebiš član u engleskom jer vrsta imenice utiče i na izbor člana.

Brojive imenice u engleskom

Brojive imenice (Countable Nouns) u engleskom su imenice koje imaju oblike i za jedninu i za množinu.

One označavaju pojmove koje je moguće prebrojati pa se zato i zovu brojive imenice. Takvi pojmovi su: an apple, a bag, a song, a house… Kada pomisliš na ove pojmove, možeš dodati i broj ispred njih (one apple, five apples…)

There is a cup on the table. (Šolja se nalazi na stolu.)

There are cups on the table. (Šolje se nalaze na stolu.)

Nebrojive imenice u engleskom

Nebrojive imenice (Uncountable Nouns) u engleskom imaju samo oblik za jedninu.

Ovakve imenice označavaju pojmove koje nije moguće prebrojati kao što su reči: bread, weather, juice, music, sugar…

The water is cold. (Voda je hladna.)

I’d like some juice. (Želela bih malo soka.)

Brojive i nebrojive

Ako je potrebno prebrojati nebrojive imenice, tj. odrediti količinu, to se može uraditi dodavanjem nekih izraza. Tada se dodaje izraz da označi koja je količina u pitanju, i takvi izrazi su: a loaf, a tin, a bar, a cup…

U ovim slučajevima sama imenica ostaje nebrojiva, ali izraz može imati oblik za množinu i može se prebrojati:

There is a loaf of bread on the table. (Vekna hleba se nalazi na stolu.)

I have bought three loaves of bread. (Kupila sam tri vekne hleba.)

Brojive i nebrojive imenice

Ako želiš da naučiš detaljinije o tome šta su imenice, šta su brojive i nebrojive imenice, kako da ih razlikuješ i zašto je ta razlika važna, preslušaj i ovu lekciju:

Šta su brojive i nebrojive imenice u engleskom

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde