fbpx

027 – Šta su brojive i nebrojive imenice u engleskom

by | Dec 9, 2020

Razlika između brojivih i nebrojivih imenica je veoma važna jer utiče na izbor drugih reči u rečenici, i zato je važno da naučiš kako da razlikuješ brojive i nebrojive imenice u engleskom jeziku.

Preslušaj epizodu ispod i nauči kako da razlikuješ ove imenice:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

U ovoj lekciji naučićeš:

  • Šta su imenice
  • Koja je razlika između brojivih i nebrojivih imenica
  • Kako da razlikuješ ove vrste imenica u engleskom
  • Zašto je bitno da naučiš ovu razliku i kako će ti to pomoći kasnije u učenju engleskog

Transkript: Zdravo! Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane.

Ovo što slušaš je English Lane podkast, gde govorimo o korisnim savetima za učenje engleskog jezika.

I u ovoj epizodi, pričaću o jednoj temi koja je veoma zanimljiva, posebno onima koji počinju sa učenjem engleskog jezika.

I znam da oni koji žele da nauče engleski jezik ne vole uvek previše da se bave gramatikom. I generalno, moj pristup je takav da, ako nema potrebe – ne bih te zamarala gramatikom. I ne bih ti pisala, recimo, neko pravilo ili nešto ako to tebi ne treba. Ako i pominjem neko gramatičko pravilo ili neku definiciju, ili tako nešto – to radim isključivo da bih ti pomogla da razumeš zašto je nešto tako i kako da onda to posle upotrebiš, kasnije u konverzaciji. Dakle, sve ono što pričam je moguće praktično primeniti.

I isti slučaj je i sa ovom temom danas. Pričaću o imenicama, tačnije o brojivim i nebrojivim imenicama.

Ali, pre nego što objasnim šta su jedne, a šta druge – bitno je da razumeš šta su imenice uopšte. Imenice su pojmovi koji imenuju bića, predmete i pojave. To su reči kao što su:

dog, bicycle, book, rain, plane, cake, coffe itd.

Dakle, sve te reči imenuju neke pojmove oko tebe. I u engleskom jeziku, vrlo je bitno razgraničiti da li su ti pojmovi brojivi ili nebrojivi, tj. da li spadaju u grupu brojivih imenica ili nebrojivih.

Počeću prvo od brojivih imenica.

Brojive imenice su imenice koje imaju oblik za jedninu i množinu. I tu spadaju pojmovi koje možeš da prebrojiš. I zato se i zovu tako, zato se zovu brojive imenice. Primer jedne brojive imenice je apple.

Znači, možeš reći ‘jedna jabuka’ – one apple.

Zatim, možeš reći ‘dve jabuke’ – two apples. Dodaješ – s za oblik za množinu.

Možeš reći ‘pet jabuka’ – five apples.

I tako dalje, shvataš šta hoću da kažem.

Dakle, možeš da prebrojiš, tj. možeš da dodaš broj ispred te imenice. I na taj način imenica je brojiva i ima oblik za jedninu – u ovom slučaju to je bilo apple. I ima oblik za množinu, to je – apples. Dodaje se -s.

Ono što je najbitnije da zapamtiš za brojive imenice je baš to – da imaju jedninu i množinu i da je to nešto što možeš da prebrojiš. I navešću sada još nekoliko primera brojivih imenica:

cat, book, guitar, table, watch, lamp, pen, notebook, cake, ticket, boat, train, desk, itd.

Ispred svih ovih imenica možeš dodati neki broj i da onda označiš da tih pojmova ima više.

Nebrojive imenice imenuju pojmove koje nije moguće prebrojati. I u tom slučaju ove imenice nemaju množinu - tj. one imaju samo oblik za jedninu. Click To Tweet

S druge strane, imamo nebrojive imenice.

Nebrojive imenice imenuju pojmove koje nije moguće prebrojati. I u tom slučaju ove imenice nemaju množinu – tj. one imaju samo oblik za jedninu. I nećeš dodavati nastavak -s kada praviš množinu, već ćeš koristiti te imenice samo u tom jednom obliku u kom postoje.

I sada ću ti odmah dati primer, da razumeš o čemu pričam. Recimo, imenica bread (‘hleb’) – to je nebrojiva imenica. Nebrojiva imenica je zato što ispred tih imenica ne možeš da upotrebiš broj da označiš količinu. Možeš da koristiš neke druge stvari, neke druge mere za količinu i neke jedinice mere – ali ne možeš da upotrebiš broj, da prebrojiš. Dakle, te imenice nije moguće prebrojati i zbog toga su to nebrojive imenice. I odmah ću ti dati još nekoliko primera i verujem da će ti biti još jasnije kad čuješ i ostale primere.

Weather (‘vreme’) – recimo, to je nebrojiva imenica… Juice, music, coffee, water itd.

To su sve nebrojive imenice. Dakle, ne možeš da kažeš jedna muzika, dve muzike, tri muzike – jednostavno, ne koristi se na taj način. Isto je tako i za ove ostale imenice – to su nebrojive imenice i one imaju samo taj jedan oblik, u jednini.

Sad kada slušaš ove moje primere, verovatno još uvek razmišljaš o onom prvom primeru koji sam pomenula – u pitanju je bread (‘hleb’) i kako to sad da je to nebrojiva imenica?

I znam da je to ono što zbunjuje mnoge polaznike, pogotovo kada je u pitanju početni kurs – kako da oni znaju šta je tu brojivo, šta je nebrojivo? I nije samo reč bread… Već je i, recimo, coffe – isto je jedna od imenica za koje ljudi često misle da su brojive, a zapravo su nebrojive.

Vidi ovako – kada ti kažeš hleb, ti možeš misliti na raznu količinu hleba. Dakle, možeš misliti na pola hleba, na ceo hleb. Možeš čak, i u našem jeziku možeš reći jedan hleb:

Išla sam da kupim jedan hleb.

I upotrebila si broj i sad misliš da je to brojiva imenica, ali u engleskom to nije tako. I zapravo, i kad na svom maternjem jeziku pomisliš na to da si rekla jedan hleb – ti zapravo misliš na jednu veknu hleba. I to je ono što u engleskom isto postoji – loaf of bread, ‘vekna hleba’. I onda možeš reći two loaves of bread. I tako, na taj način prebrojiš tu nebrojivu imenicu, iako zapravo sama imenica ostaje nebrojiva. Kada čuješ te pojmove tako uopšteno – bread, coffee – ti pojmovi su nebrojivi i mogu podrazumevati različite količine za različite ljude i u različitim nekim situacijama.

Naravno da kada većina kaže bread i kada kaže coffee – uglavnom misli na jednu veknu hleba i jednu šolju kafe… Ali, generalno, kad pomisliš o tim rečima i kad malo razmisliš, te reči su dosta opšte i mogu, kažem, podrazumevati različite količine. I zato su to nebrojive imenice.

Verujem da ti je u ovom trenutku delimično možda i jasno oko imenica i razumeš otprilike šta je brojivo i šta je nebrojivo. Ali verovatno razmišljaš – kako ćeš ti u situaciji znati da li je nešto brojivo ili ne? I u toj situaciji ćeš upotrebiti ovu jednu praktičnu vežbu koju ću ti sada reći. Dakle, ja ću sada izgovoriti jednu reč, a ti probaj da odrediš da li je ta reč brojiva ili nebrojiva, a posle ću ti odmah reći i kako da to znaš.

Prvi primer je reč notebook – ‘sveska’. I sada razmisli – da li je ta imenica brojiva ili nebrojiva? Da li možeš da upotrebiš neki broj ispred te imenice, da li možeš da kažeš two notebooks, five notebooks itd.? Ova imenica jeste brojiva i možeš da upotrebiš te brojeve ispred. Dakle, možeš da nabrojiš sveske i da ih prebrojiš – i reč notebook ima množinu.

Druga reč je honey – ‘med’. Razmisli da li je ta imenica brojiva ili ne. Da li možeš da upotrebiš broj ispred te imenice, da li ćeš reći two honeys, five honeys, itd.?

U ovom slučaju, imenica je nebrojiva. Nećeš upotrebiti brojeve i ova imenica nema množinu. Nebrojiva imenica je zato što je tu u pitanju neka količina koja je neodređena – dakle, ne postoji neki jedan pojam koji će biti… Kada čuješ to kao što je notebook, pa odmah pomisliš na svesku, već honey može predstavljati različite količine… Može biti kašika meda, može biti tegla meda itd. Dakle, nije univerzalan pojam, ne predstavlja jedan isti pojam i samim tim je nebrojiv.

Dakle, ako želiš da kažeš two honeys – to ne bi bilo pravilno, ova imenica nema množinu.

Hajde probaj još jednu reč. U pitanju je reč plane – ‘avion’. Da li je to brojiva ili nebrojiva imenica? I ova imenica je brojiva – možeš upotrebiti broj ispred te imenice da nabrojiš koliko ima aviona. I ta reč ima množinu – planes, two planes.

Mnoge imenice koje označavaju hranu i piće su nebrojive imenice zato što označavaju neku materiju, neku tečnost, ili neku količinu koja može biti različita – i samim tim nije brojiva. Eh sad, zašto sve ovo učiš? Postoje dva razloga zašto je ovo sve veoma bitno, da razumeš šta je brojivo, a šta nebrojivo.

Pre svega, bitna je ta množina, odnosno da znaš da li neka imenica može imati množinu ili ne. Brojive imenice imaju oblik i za jedninu i za množinu, dok nebrojive imenice imaju samo oblik za jedninu. To je prvo pravilo i to je vrlo bitno da zapamtiš. To će ti pomoći i kada treba da odrediš da li ćeš upotrebiti koji od ta dva oblika.

A druga stvar zašto je to veoma važno je zbog upotrebe članova. Članovi u engleskom – to su one reči a, an, the – su veoma važni u engleskom i gotovo da ne možeš da napišeš rečenicu, a da ne upotrebiš član. Bez obzira, čak i ako si na početnom kursu i ako tek krećeš s učenjem engleskog jezika, ova reč će se pojaviti i to je neminovno. A jedno pravilo koje će ti odmah pomoći da pravilno upotrebiš član je to da se neodređeni član koristi samo ispred brojivih imenica u jednini.

To znači da… Ako, recimo, kažeš apple – ispred te reči možeš upotrebiti neodređeni član. Možeš reći an apple.

Ako, recimo, koristiš reč notebook – to je brojiva imenica u jednini. I možeš da upotrebiš neodređeni član – a notebook.

Međutim, ako je imenica nebrojiva, ona ne može imati neodređeni član. Ako koristiš imenicu honey, ispred te imenice nikada nećeš upotrebiti a – nikada nećeš reći a honey.

Eto, jedna kratka, naizgled lagana lekcija koja nije, da kažem, posebno možda nekome ni bitna… Ali u stvari, poznavanje brojivih i nebrojivih imenica direktno utiče na to kako ćeš da upotrebiš član i kako ćeš da upotrebiš množinu imenica. I onda, recimo, kada vidim primer:

These are a flowers…

…odmah vidim da osoba nije razumela kako da upotrebi član i da nije sigurna u to pravilo da se neodređeni član ne koristi ispred imenica u množini.

I, također, kada je neko napisao primer:

I like a tea… – to je isto pogrešno, ispred nebrojive imenice nećeš upotrebiti neodređeni član.

I to su neke stvari koje treba da zapamtiš i da usvojiš rano, na početku, da bi onda kasnije izbegla onu situaciju da se stvaraju one rupe u znanju… I da onda dođeš do ne znam kog nivoa, a zapravo ne znaš da upotrebiš član, ili nisi sigurna kada ide množina, koja imenica može da bude u množini, koja ne može i zašto uopšte… Dakle, to je sve zasnovano na ovoj jednoj lekciji – šta su brojive, a šta nebrojive imenice.

I sada vidiš da nije problem da ti pogrešno upotrebiš član ili da možda imaš neku nedoumicu oko množine imenica… Ali shvataš da to što ti ne umeš da upotrebiš član ili množinu imenica zapravo nije zasnovano na tome što ti ne znaš kako se gradi, recimo, množina imenica ili ne znaš kako se koristi član, već zapravo je rezultat toga što ne znaš osnovu, što ne znaš šta je iza svega toga, pozadina, da kažem. A to je baš ovo što sam sada pričala – brojive i nebrojive imenice. I to ti utiče na mnoge neke odluke koje ćeš kasnije donijeti kada je u pitanju izbor reči i red reči u rečenici, čak. Tako da je vrlo bitno da zapamtiš te neke osnovne stvari i da ih primenjuješ dalje kako napreduješ sa učenjem engleskog jezika.

Da se osvrnemo još jednom. Dakle, postoje imenice i vrlo je bitno da razgraničiš šta su brojive imenice, to su neki pojmovi koje možeš da prebrojiš – i one imaju množinu, imaju oblik, dakle, i za jedninu i množinu.

A s druge strane postoje nebrojive imenice i one nemaju oblik za množinu. Dakle, imaju samo jedan taj oblik, u jednini. I razumevanje tih imenica je nešto što će ti pomoći kasnije kod raznih stvari. Ja sam pre svega navela primere kada je u pitanju množina imenice, kada su u pitanju članovi. Ali, postoji još situacija nekih gde ćeš imati dilemu, recimo, da li da upotrebiš some ili any, ili much ili many itd. I to su sve neke situacije kada će tebi zapravo biti presudno to da li je imenica brojiva ili nebrojiva. Zato je bitno da nemaš nikakve nedoumice kada su u pitanju imenice i da li su one brojive ili nebrojive.

Koliko god se tebi ovakve lekcije činile da nisu, eto, toliko bitne i da ne utiču direktno na tvoju konverzaciju… Kada malo bolje razmisliš, videćeš da su zapravo veoma važne i da, ako recimo ne razumeš ovako nešto – imaćeš puno problema kada su u pitanju članovi i kada su dalje u pitanju neke druge reči. Jer nemaš osnovu.

Dakle, preskočiš nešto što je bitno i onda posle, normalno je da u nekom trenutku ne možeš dalje da razumeš neka pravila, koja se zasnivaju na ovako nečemu. I zato je bitno da kada učiš engleski, da učiš redom i da učiš sa razumevanjem i da učiš sve ono što je potrebno na tom nivou na kom se ti sada trenutno nalaziš. Nemoj misliti da su neke lekcije manje bitne i većinu stvari koje učiš, učiš da bi mogla da primeniš u nekom trenutku ili da bi, recimo, kada naučiš to nešto – mogla posle bolje da razumeš nešto drugo.

Iako se u okviru kurseva koje pravim u mojoj online školi trudim da što manje koristim gramatike, u smislu tih definicija i gramatičkih pravila i opšte terminologije – neke stvari su jednostavno suviše bitne i suviše važne i vrlo je bitno da ih razumeš. I konkretno, ova situacija da naučiš šta je brojivo i nebrojivo – to je nešto što se nauči u okviru kursa Engleski 101 baš zato što je važno za mnoge druge stvari. Dakle, važno je za množinu imenica, važno je za članove, za much/many itd.

I vrlo je bitno da se rano, tj. da se u startu razume šta su brojive, a šta nebrojive imenice. Naravno, kako napreduješ sa učenjem engleskog jezika, učićeš sve više reči, i onda ćeš moći više tih reči da kategorišeš u te dve grupe. Za početak ćeš znati samo neke reči, ali vremenom će ti ovo biti i jasnije i vremenom ćeš i sama moći da odrediš. Videćeš imenicu i odmah ćeš na osnovu iskustva i na osnovu svih ovih pravila umeti sama da odrediš da li je imenica brojiva ili ne.

Kurs Engleski 101 je dostupan u mojoj online školi i namenjen je apsolutnim početnicima, onima koji nikada nisu učili engleski, kao i onima koji su učili engleski ranije, ali dosta toga zaboravili… Ili onima koji su stigli do nekog nivoa kada je u pitanju učenje engleskog jezika, ali toliko imaju propusta da jednostavno ne mogu dalje da napreduju i da ima toliko nesigurnosti da moraju prosto da se vrate na te neke početne lekcije – da ipak naprave dobru osnovu da bi mogli dalje da napreduju.

Ukoliko te zanima više o English Lane školi, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ka školi, gde možeš pronaći više informacija. Ili jednostavno potraži English Lane online škola i pronaći ćeš sve informacije kako škola funkcioniše i kako možeš da se prijaviš da postaneš član.

Također želim da te pozovem da se prijaviš da dobiješ obaveštenje kada budu dostupne nove epizode English Lane podkasta – i to možeš uraditi tako što se na ovoj stranici gde slušaš podkast prijaviš da slušaš podkast preko raznih platformi na kojoj je on inače dostupan. To su: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts… Na tim platformama ćeš pronaći dugme Follow ili Subscribe ili tako nešto i onda ćeš se prijaviti i dobićeš obaveštenje kada bude sledeća epizoda dostupna.

Hvala ti što slušaš podkast, ja sam Zorana Radović i čujemo se u sledećoj epizodi. Ćao!

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde