fbpx

Koja je razlika: A few i Few

by | Aug 28, 2020

Kada čitaš nešto na engleskom vrlo često ti se može desiti da pročitaš ovakve rečenice:

I have a lot of books. I have had few of them since I was a child.

I have a lot of books. I have had a few of them since I was a child.

Razlika je samo neodređeni član a ispred reči few. U prvoj je napisano few of them, a u drugoj a few of them. Obe rečenice su tačne. Ali postoji razlika u značenju, kada ćeš reći jednu a kada drugu.

Pogledaj sada kako se koriste few i a few u engleskom.

Few

Few znači znače malo, nedovoljno.

I have a lot of books. I have few of them since I was a child. (Imam mnogo knjiga. Imam samo nekoliko njih od kada sam bila dete.)

Few people arrived at her party. (Malo ljudi je stiglo na njenu zabavu.)

U ovim rečenicama, few se koristi kada se misli na količinu koja je mala, nedovoljna. U engleskom, few često stavlja akcenat na negativan aspekt, malo ali nedovoljno, za razliku od a few.

A few

Kada se a nalazi ispred, značenje se menja u malo, ali dovoljno. To znači da ćeš reči prevesti na sličan način, ali ćeš korisiti u situaciji kada želiš da naglasiš pozitivan aspekt, da nečeg ima malo, ali dovoljno.

I have a lot of books. I have a few of them since I was a child. (Imam mongo knjiga. Neke od njih imam od kada sam bila dete.)

A few people arrived at her party. (Nekoliko ljudi je stiglo na njenu zabavu.)

A little /Little

Slična situacija se dešava i kada želiš da upotrebiš reč little. Uporedi ove primer i razlike:

She is very busy during the day. She has little time for going out. She can’t go with you.

I have a little time so we can have a coffee.

U prvoj rečenici, opisuje se kada je osoba koja ima malo vremena, pa zato ne može da ide, veoma je zauzeta. Na taj način, kaže se da osoba ima malo i nedovoljno vremena. Ističe sa taj negativan aspekt, tj. da osoba nema dovoljno vremena.

U drugoj rečenici, upotrebljen je član a ispred reči little. Opet će prevod biti “malo vremena”, ali obrati pažnju šta se govori ovom rečenicom. Osoba kaže da ima malo vremena, ali dovoljno da ode na kafu. U ovom slučaju, ističe se pozitivan aspekt. Osoba ima malo vremena, ali dovoljno da uradi nešto, i zato ćeš upotrebiti a little.

Kada da upotrebim few kada little?

Sada kada razumeš kako se razlikuju ove reči sa članom, koja je razlika između a few i few, odnosno a little i little, potrebno je još da napraviš razliku između few i little.

Razlika između njih je samo u tome što se few koristi za brojive imenice, dok se little koristi za nebrojive imenice. Ista situacija je i kada se član koristi ispred. A few se koristi za brojive, a little za nebrojive imenice. To znači da su ovo neke situacije kada ćeš ih upotrebiti:

A few/Few za brojive imenice:

  • (a) few friends
  • (a) few books
  • (a) few problem
  • (a) few apples
  • (a) few cakes

A little/Little za nebrojive imenice:

  • (a) little time
  • (a) little milk
  • (a) little water
  • (a) little bread
  • (a) little interest

Ukoliko ti je ova lekcija bila korisna, puno ovakvih lekcija i interaktivnih vežbanja možeš otključati u English Lane školi.

U pitanju je onlajn škola, gde ćeš uz onlajn kurseve učiti engleski na organizovan način, uz praktične zadatke gde će biti potrebno da sve što učiš i primeniš.

Prijavi se tako što ćeš na ovoj stranici popuniti formular: English Lane onlajn škola

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde