Nastavak -se/-ce u engleskom

by | Jun 26, 2023

Nastavak -se se koristi kod određenog broja reči. Ujedno, neke reči se završavaju i na kraju njih su slova -ce umesto -se.

Postoji nekoliko razlika kod upotrebe nastavka –se i nastavka –ce na kraju reči.

Razlika u vrsti reči

Imenica ili glagol (Noun or verb):

advice (n)        advise (v)

device (n)        devise (v)

Razlika u pisanju

Britanski ili američki engleski (British or American English):

defence            defense

offence             offense

pretence           pretense

Britanski ili američki engleski (British or American English):

British:               licence (n)       license (v)

practice (n)     practise (v)

American:         license (n) or (v)

practice (n) or (v)

Ostale razlike između britanskog i američkog engleskog pročitaj u ovoj lekciji:

https://englishlane.net/onlineskola/britanski-i-americki-engleski/

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde