fbpx

Nedoumice u engleskom jeziku (prvi deo)

by | Apr 1, 2023

FEW / LITTLE ili A FEW / A LITTLE

Few, Little – Ove dve reči znače malo, nedovoljno.

Razlika između njih je samo u tome što se few koristi za brojive imenice, dok se little koristi za nebrojive imenice.

He is very busy with his job. He has little time for going out.
Erica doesn’t like working for a new company. She has few friends there.

A little, A few – Kada se a nalazi ispred, značenje se menja u malo, ali dovoljno.

I have a little time so we can have a coffee.
She loves living in this part of the town because she has a few friends here.

Nauči o razlici između brojivih i nebrojivih imenica ovde: 

Šta su brojive i nebrojive imenice u engleskom

THAN ili THEN

Than se koristi kao predlog kod poređenja i prevodi se nego, od. – He is younger than his brother.

Then je prilog koji se najčešće prevodi kao onda. – He typed the text, and then he printed it. See you in two hours then.

THIS (THESE) ili THAT (THOSE)

This (these) i that (those) su pokazne zamenice u engleskom jeziku.

This se koristi ispred imenica koje su blizu onoga ko govori (this table – ovaj sto).

That se koristi ispred imenica koje su daleko od onoga ko govori (that table – onaj sto).

This i that se koriste uz imenice u jednini, a these i those uz imenice u množini.

A ili AN

Neodređeni clan A (AN) se koristi ispred imenica u jednini.

A se koristi ispred imenica koje počinju suglasnikom (a car, a train, a fridge…).

An se koristi ispred imenica koje počinju samoglasnikom (an apple, an orange, an eye…).

YOUR ili YOU’RE

Your je prisvojni pridev koji se prevodi tvoj ili vaš (Your suitcase will be brought to your room.)

Ako niste sigurni da li je u pitanju prisvojni pridev probajte da zamenite your sa my.

You’re je skraćeni oblik od you are koji se prevodi ti si ili vi ste (You’re very intelligent.)

Jennifer Aniston Friends GIF - Find & Share on GIPHY

CENTRE ili CENTER

Razlika između ove dve reči je sto se centre koristi u britanskom engleskom a center u američkom engleskom.

Slični primeri su: metre / meter, theatre / theater.

Više o razlikama u britanskom i američkom engleskom pogledajte ovde.

LIKE

Najčešći problem je da li ovu reč prevesti: svidjati se, voleti ili kao.

U prvom slučaju like je glagol (She likes coffee. – Ona voli kafu.)  a u drugom slučaju je predlog (I have trainers like yours. – Imam patike kao tvoje.) ili veznik (He felt like he was going to die.)

Osim toga like može biti i pridev (We responded in like manner.) ili imenica (He despises misers and their like).

MAYBE ili MAY BE

Maybe je prilog koji znači možda (sinonim – perhaps).

May modalni glagol označava mogućnost i posle ovog modalnog glagola se može pojaviti glagol be (He may be late).

BUSINESS ili BUSYNESS

Business (person’s regular occupation, profession, or trade) najčesšće prevodimo kao posao.

Busyness (the state of being busy), imenicu izvedenu od prideva busy (zauzet), može se prevesti kao zauzetost.

THEIR, THEY’RE, THERE ili THREE

Their je prisvojni pridev koji se prevodi njihov, njihova… (We went to their cottage last summer.)

Ako niste sigurni da li je u pitanju prisvojni pridev probajte da zamenite their sa our.

They’re je skraćeni oblik od they are koji se prevodi oni su. (They’re at the post office.)

There je uglavnom u funkciji priloga za mesto i prevodi se tamo (We went to England and stayed there for two weeks.)

Ako niste sigurni da je u pitanju prilog there, zamenite there sa here.

Three je broj tri na engleskom (3 = three).

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde