fbpx

Određeni član u engleskom jeziku

by | Jun 28, 2023

Određeni član (definite article) the se koristi da označi pojam koji je poznat, ili jedinstven.

Ovaj član se koristi uz imenice u jednini i množini. Ovo je i jedna od reči koja se najčešće koriste u engleskom jeziku.

Kako se čita the?

U velikom broju slučajeva čita se /ðə/.

the book

the bakery

the sky

Kada imenica koja sledi posle člana počinje samoglasnikom, ili kod naglašavanja čita se /ði/.

the attic

the ice cream

Kada se koristi određeni član?

Određeni član u engleskom jeziku koristi se:

1. Uz brojive i nebrojive imenice u jednini i množini za pojmove koji su poznati govorniku i sagovorniku

He saw a man. The man was wearing a black coat.

2. Za pojmove koji su jednistveni

You could see the moon in the sky.

They can be anywhere in the world.

The CEO of the company is organizing a meeting tomorrow morning.

3. Kada se pretpostavlja da postoji samo jedan pojam čak i ako taj pojam nije ranije pomenut

Where is the bathroom?

4. Uz superlative

Jane’s the oldest in the class.

That’s the highest building in the city.

5. Uz redne brojeve

the second

She was the first to leave.

6. Ispred naziva mora, reka, hotela, pozorišta, novina

the Atlantic

the Times

7. Ispred naziva zemalja koji su u množini

the Netherlands

the Philippines

8. Ispred naziva zemalja koji imaju zajedničku imenicu u nazivu

the United Kingdom

the Republic of Ireland

9. Ispred poznatih zgrada, umetničkih dela, muzeja i spomenika

the British Museum

the Eiffel Tower 

Osim određenog člana, postoji i neodređeni član u engleskom jeziku. Važno je da naučiš razlike između ova dva člana, i kada se koristi jedan, kada drugi. Na taj način moći ćeš pravilno da upotrebiš članove.

Ako tek počinješ sa učenjem članova, preslušaj lekciju sa savetima kako da počneš da učiš članove.

https://englishlane.net/onlineskola/kako-da-pocnes-da-ucis-clanove-u-engleskom/

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde