fbpx

Kako razlikovati određeni i neodređeni član

by | Jun 25, 2023

Razlikovati određeni i neodređeni član je jedna od najčešćih dilema onih koji uče engleski jezik.

U pojedinim jezicima, ova vrsta reči ne postoji, pa tako ne postoji taj “osećaj” kada upotrebiti član, a kada ne. Oni kojima je engleski jezik maternji, koriste članove normalno u razgovoru, a da čak i ne razmišljaju posebno o pravilima.

Ali pravila ipak postoje.

Član ispred brojivih imenica u jednini

Brojive imenice su one koje mogu da se prebroje. Na primer pen (two pens), dogs (five dogs), apple (three apples), itd. Ispred ovih imenice mora da stoji nešto kada su u jednini, ne mogu da stoje samostalno. Možeš napisati:

A pen is on the table.

The pen is on the table.

John’s pen is on the table.

His pen is on the table.

Razlikovati određeni i neodređeni član uz pravila

Da pravilno razumeš kada se koristi određeni a kada neodređeni član, potrebno je da razumeš koji je koji član i šta oni pokazuju.

Kada se koristi a, kada the?

Potrebno je da napraviš razliku između a i the.

Još jednom se vraćamo na nazive ovih članova, jer oni zapravo govore mnogo.

A (koristi se an kada reč počinje suglasnikom) je neodređeni član (indefinite article) i to znači da pokazuje nešto neodređeno.

The je određeni član (definite aritcle) i pokazuje nešto određeno.

Kako znati šta je određeno a šta ne?

Da proveriš da li je nešto određeno ili ne, postavi sebi pitanje – KOJI?

Ako znaš da odgovoriš na ovo pitanje, onda je taj pojam određen.

Ako ne znaš, jer nema dovoljno informacija u tekstu ili rečenici, to znači da je taj pojam neodređen.

Primeri gde je potrebno razlikovati određeni i neodređeni član

Pogledaj primer:

I saw ______ cat crossing the street. (Video sam mačku kako prelazi ulicu) – Koju mačku? Ovaj pojam je neodređen jer ne može da se odgovorite na ovo pitanje.

After I finished writing my essay, I left ______ pencil on the table. (Nakon što sam završio pisanje eseja ostavio sam olovku na stolu.) – Koju olovku? Onu kojom je pisao esej. Dakle postoji odgovor na pitanje “koji” i samim tim pojam je određen.

Pogledaj još jedan primer:

I saw ______ man in front of the bank. ______ man was wearing a black coat.

U prvoj rečenici, ovaj čovek se pominje po prvi put, i ne znaš o kome se radi. Kada se pitaš “Koji čovek?” ne znaš ništa više o njemu. U drugoj rečenici koja je nastavak, sada je poznato koji je čovek u pitanju – onaj iz prve rečenice, onaj koji stoji ispred banke. Zato je u prvoj rečenici neodređeni član, a u drugoj određeni.

I saw a man in front of the bank. The man was wearing a black coat.

Ovo pravilo nije jedino, ali je svakako nešto što ćeš često koristiti. Za ostale situacije kada se koriste članovi, pogledaj lekcije Određeni član i Neodređeni član u engleskom jeziku.

Još jednu stvar je važno zapamtiti.

Članovi uglavnom nisu velika prepreka da počneš da pričaš na engleskom. Kada razgovaraš sa nekim, razumeće te bez obzira da li ste upotrebili član. Naravno, tvoj cilj je da govoriš pravilno, tako da su članovi nešto što treba da naučiš, ali ovo je tema o koja se uči kontinualno. Ne mogu se odjednom naučiti sva pravila. I kada naučiš osnovna pravila, povremeno ćeš imati dilemu da li u nekom primeru treba a ili the. Razlikovati određeni i neodređeni član će vremenom postati jednostavnije. Puno vežbe će ti pružiti sigurnost kada je u pitanju upotreba članova.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde