fbpx

Upitne rečenice sa glagolom biti (to be)

by | May 11, 2020

Glagol biti (to be) treba da bude prvi glagol koji ćeš naučiti u engleskom. Pomoći će ti da napraviš jednostavne rečenice, da se predstaviš, kažeš kako se zoveš, i opišeš neke stvari oko sebe. 

Vrlo je bitno da naučiš kako se ovaj glagol koristi, i to posebno kada su u pitanju upitne rečenice sa glagolom biti, jer će ti to pomoći da shvatiš pravilo koje se koristi i kasnije za građenje upitnih rečenica kod vremena u engleskom.

Upitne rečenice sa glagolom biti (to be)

Upitne rečenice se grade inverzijom. Inverzija znači da je potrebno da glagol biti i subjekat zamene mesta. Pogledaj primere:

Ovo je potvrdna rečenica: 

I am tall. (Ja sam visok.)

U upitnoj će biti: 

Am I tall? (Da li sam visok?)

U upitnoj rečenici nema skraćenih oblika. To znači da ako je u potvrdnoj rečenici glagol bio u skraćenom obliku, u upitnoj mora biti pun oblik. Pogledaj ovaj primer:

It’s summer. (Leto je.) – Skraćeni oblik u potvrdnoj rečenici.

Is it summer? (Da li je leto?) – Pun oblik u upitnoj rečenici.

I još jedan primer sa oblikom are:

You are young. (Ti si mlad.)

Are you young? (Da li si mlad?)

Da se postavi pitanje, u prevodu mora da se doda ovo da li, ili umesto toga može Jesi li mlad? 

Problem može nastati kada pokušavaš da prevedeš rečenicu na engleski i tražiš prevod na engleskom za to da li, jer je to uvek različito. Pogledaj ove rečenice i videćeš da u svakoj od njih postoji da li u prevodu, a sve su različite na engleskom:

Am I tall? (Da li sam visok?)

Is it summer? (Da li je leto?)

Are you young? (Da li si mlad?)

To znači da ne treba da pokušavaš da prevedeš rečenicu bukvalno. 

Ako dobiješ rečenicu recimo Da li je ovo pas? razmišljaj ovako: 

je to je glagol biti, znači neophodno je da upotrebiš am, is, ili are. Pošto je pas treće lice jednine (it), mora isTakođe znaš da je ovo na engleskom this. Prema tome, rečenica će biti Is this dogOnda primetiš da nedostaje a ispred reči pas, i onda cela rečenica glasi Is this a dog?

Ova pravila za upitne rečenice su ista i nije važno da li je taj subjekat zamenica (I, you…) ili nešto drugo. Pogledaj primere:

My sister’s name is Ana. (Ime moje sestre je Ana.) – Ceo ovaj podvučeni deo rečenice je ovde subjekat.

Is my sister’s name Ana? (Da li je ime moje sestre Ana?)

Pogledaj jednu rečenicu koja ima još složeniji subjekat.

The tall man in the long black coat is in the house. (Visoki čovek u dugom crnom kaputu je u kući.) – Podvučeni deo je subjekat i u upitnoj rečenici, ceo taj deo će zameniti mesta sa glagolom biti, u ovom slučaju oblik is.

Is the tall man in the long black coat in the house? (Da li je visoki čovek u dugom crnom kaputu u kući?)

Upitan oblik glagola to be u sadašnjem vremenu

Podseti se koji su obilici glagola to be (ima ih tri u zavinosti od lica) i kako izgleda upitan oblik. 

Upitan oblik – glagol to be

jednina 

 • Am I?
 • Are you?
 • Is she?
 • Is he?
 • Is it?

množina

 • Are we?
 • Are you?
 • Are they?

Upitne reči u upitnim rečenicama

U upitnim rečenicama, mogu se javiti i upitne reči. Ove reči koriste se da se dobiju dodatne infomacije i u prevodu se sada neće koristiti “da li”. 

Ono što je bitno da zapamtiš je da je red reči isti kao i u upitnim rečenicama bez upitne reči, samo je bitno da se upitna reč upotrebi na samom početku. Pogledaj primere:

What is this? (Šta je ovo?)

What’s your name? (Kako se zoveš) – U ovoj rečenici, glagol to be (is) je skraćen. Možeš reći i: What is your name? …ali se skraćeni oblik u ovom slučaju mnogo češće koristi.

How are you? (Kako si?)

Why are you here? (Zašto si ovde?)

10 upitnih rečenica sa glagolom to be

Kao što sam na početku napisala, glagol to be je jedan od prvih koje ćeš naučiti, a postoji mnogo pitanja koja možeš postaviti (ili će tebi neko postaviti) kada se upoznaješ sa nekim. Zajedničko im je naravno da je svuda upotrebljen glagol to be. Odgovorićeš koristeći ovaj glagol, s tim da će ti biti potvrdna (ili odrična) rečenica, što znači da ćeš morati da “vratiš” red reči na staro. 

Na primer, ako vidiš pitanje “Are you tired?” znaš da je to upitna rečenica sa glagolom to be. To znači da je u rečenici upotrebljena inverzija (zamena mesta). 

Da odgovoriš na tu rečenicu, red reći mora da bude drugačiji, tj. subjekat rečenice mora da bude na prvom mestu. Možeš odgovoriti na više načina: 

I am tired.

I am very tired. 

I am tired, thank you for asking. 

I am tired, I have to go to bed. 

I am not tired.

I am not tired, I can help.

I am not tired, I’ll go with you. 

Umesto ovih odgovora, uvek možeš upotrebiti skraćene odgovore: Yes, I am. ili No, I am not. 

Pogledaj sada upitne rečenice sa glagolom to be:

 1. What’s your name?
 2. How old are you?
 3. Where are you from?
 4. How are you?
 5. What’s your job?
 6. What is your favourite movie/book/tv show?
 7. When is your birthday?
 8. What’s the time?
 9. Who is your best friend?
 10. What’s the weather like today?

Tvoj zadatak: Probaj da odgovoriš na ova pitanja na engleskom. Obrati pažnju na upotrebu glagola to be, izaberi odgovarajući oblik i proveri da li je dobar red reči. Savetujem da napišeš ove odgovore, biće ti lakše da na taj način analiziraš rečenice i primetiš greške ukoliko ih bude.

Nadam se da ti je ova lekcija korisna. Nastavi da vežbaš glagol to be, bez obzira na kom si nivou učenja, bez obzira koliko dugo učiš engleski i uvek razmišljaj o tome kako da odmah primeniš sve što naučiš. 

Dodatne lekcije, vežbanja i zadaci, dostupni su u onlajn školi English Lane. Ovaj glagol se detaljno uči u okviru kursa Engleski 101 i zatim obnavlja na kursu Engleski 102.

Pogledaj kako i ti možeš učiti engleski sa nama onlajn: English Lane onlajn škola za učenje engleskog

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde