fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Imenice (Nouns) su vrsta reči u engleskom jeziku. Označavaju imena bića, predmeta, pojava i stvari. Jednina (singular) označava pojam koji je jedan, a množina (plural) je oblik imenice koji se koristi kada postoji više pojmova.

Množina imenica

Množina imenica u engleskom jeziku se gradi na više načina u zavisnosti od toga na koje slovo se završava imenica, a postoje i imenice koje imaju nepravilnu množinu. 

1. Većina imenica dobijaju nastavak -s za množinu 

Singular

Plural

book

books

lamp

lamps

table

tables

2. Nastavak –es se dodaje za imenice koje se završavaju na: -s, -ss, -sh, -(t)ch, -x, -z

 Singular

Plural

bus

buses

watch

watches

box

boxes

3. Kod imenica koje se završavaju na –y, kome prethodi suglasnik, -y prelazi u –i, a zatim se dodaje nastavka –es:

Singular

Plural

story

stories

study

studies

city

cities

4. Imenice koje se zavrsavaju na-f ili -fe, menjaju -f u -v i dobijaju -es  u mnozini. U ovu grupu spada samo ovih 13 imenica.

Singular

Plural

knife               

knives

life

lives 

wife 

wives

leaf  

leaves       

half 

halves

shelf 

shelves

loaf

loaves   

thief 

thieves

self 

selves 

wolf  

wolves

calf 

calves

sheaf 

sheaves 

elf 

elves          

5. Ostale imenice koje se zavrsavaju na -f, dobijaju -s u mnozini:

Singular

Plural

roof

roofs

scarf

scarfs

6. Neke imenice imaju isti oblik i u jednini i u množini:

Singular

Plural

sheep

sheep

fish

fish

species

species

deer

deer

series

series

7. Imenice koje imaju nepravilnu množinu

Singular

Plural

man

men

woman

women

child

children

foot

feet

tooth

teeth

goose

geese

mouse

mice

ox

oxen