fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Određeni član (definite article) the se koristi da označi pojam koji je poznat, ili jedinstven. Koristi se uz imenice u jednini i množini. Ovo je i jedna od reči koje se najčešće koriste u engleskom jeziku.

U velikom broju slučajeva čita se /ðə/. 

the book

the bakery

the sky

Kada imenica koja sledi posle člana počinje samoglasnikom, ili kod naglašavanja čita se /ði/.

the attic

the ice cream

Kada se koristi određeni član?

Određeni član u engleskom jeziku koristi se:

1. Uz brojive i nebrojive imenice u jednini i množini za pojmove koji su poznati govorniku i sagovorniku

He saw a man. The man was wearing a black coat.

2. Za pojmove koji su jednistveni

You could see the moon in the sky.

They can be anywhere in the world.

The CEO of the company is organizing a meeting tomorrow morning.       

3. Kada se pretpostavlja da postoji samo jedan pojam čak i ako taj pojam nije ranije pomenut.

Where is the bathroom?

4. Uz superlative

Jane’s the oldest in the class.

That’s the highest building in the city.

5. Uz redne brojeve

the second

She was the first to leave.

6. Ispred naziva mora, reka, hotela, pozorišta, novina

the Atlantic

the Times

7. Ispred naziva zemalja koji su u množini

the Netherlands

the Philippines

8. Ispred naziva zemalja koji imaju zajedničku imenicu u nazivu

the United Kingdom

the Republic of Ireland

9. Ispred poznatih zgrada, umetničkih dela, muzeja i spomenika

the British Museum

the Eiffel Tower