Izgovor nastavka –s

by | Jun 24, 2023

Izgovor nastavka -s će ti biti potreban od samog početka učenja engleskog. Čim naučiš o množini imenica, biće potrebno da dodaš ovaj nastavak, i naravno da ga pravilno izgovoriš.

Nastavak -s se dodaje na imenice u množini. Ovaj nastavak se dodaje i na glagole za vreme Present Simple. Osim što se dodaje -s, u nekim slučajevima može biti potrebno da se ispred doda slovo E, pa će nastavak biti -es (box – boxes).

Izgovor nastavka -s /-es

Ovaj nastavak se može čitati na više načina u zavisnosti od glasova koji prethode.

Pogledaj u nastavku lekcije kada se nastavak -s/-es čita /s/, kada /z/ a kada /iz/.

/s/

Posle bezvučnih glasova /f, k, p, t, θ/

streets /stri:ts/
books /bʊks/
roofs /ru:fs/

/z/

Posle zvučnih suglasnika /b, d, g, l, m, n, ŋ, r, v, ð /
Posle samoglasnika /a, e, i, o, u /

flowers /’flaʊ.əz/
planes /pleɪnz/
days /deɪz/

/iz/

Posle /s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ/

boxes /bɒksiz/
glasses /glæsiz/
bridges /’brɪdʒ ɪz/

Nastavak -s/-es

Kurs: Izgovor u engleskom

Upiši se na onlajn kurs koji traje 12 sedmica i postepeno te vodi do boljeg i pravilnijeg izgovora glasova u engleskom.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde