fbpx

Izrazi za količinu

by | Jun 25, 2023

Izrazi za količinu su reči koje se upotrebljavaju u rečenicama da označe neku količinu.

Za razumevanje izraza za količinu (expressions of quantity) i kako se oni upotrebaljavaju u rečenicama, neophodno je znati razliku izmedju brojivih i nebrojivih imenica.

Više o brojivim i nebrojivim imenicama u engleskom pogledaj u lekciji: Brojive i neborijive imenice.

Izrazi za količinu

 1. MUCH / MANY

Oba znače mnogo, ili uz How (How much, How manykoliko. Much stoji uz nebrojive imenice, a many uz brojive.

How much time have you got?
I haven’t seen many people in front of the bank.

2. SOME / ANY

Oba označavaju neodređenu količinu i mogu se prevesti kao nešto, malo, a nekada se ne moraju ni prevoditi. Razlikuju se po tome što se some upotrebljava u potvrdnim rečenicama, a any u odričnim i upitnim.

We’ve got some cookies.
Have you got any friends in England?
I haven’t seen any CDs in the box.

Some se može ponekad koristiti u upitnim rečenicama i to u slučaju kada se očekuje potvrdan odgovor ili kada se nešto traži, a takođe se očekuje potvrdan odgovor.

Did he give you some tea?
Could I have some coffee, please?

Složenice sa some- i any-

Složenice sa some- i any- (someone, anyone, somewhere, anywhere, something, anything, somebody, anybody) koriste se na isti način kao i some i any.

He saw something in the garden.
Is there anything to eat?
She didn’t go anywhere last night.

3. A LITTLE / A FEW

Oba označavaju neodređenu količinu i mogu se prevesti kao nešto, malo, nekoliko. A little se koristi uz nebrojive imenice, dok se a few upotrebljava uz brojive imenice.

She’s got a little free time.
There are a few people waiting in front of the building.

4. A LOT OF / LOTS OF

Oba imaju isto značenje, prevode se mnogo, i oba se koriste i uz brojive i uz nebrojive imenice.

A lot of people came to the exhibition.
Lots of people came to the exhibition.

Izrazi some, any, much, many

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde