101 – Kako da razlikuješ nulti i prvi tip uslovnih rečenica

by | Nov 2, 2022

Nauči kako se gradi nulti i prvi tip uslovnih rečenica. Čućeš i primere uslovnih rečenica sa glagolima i kako se one koriste.

Preslušaj epizodu ispod i nauči kako da razlikuješ nulti i prvi put uslovnih rečenica:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Danas pričamo o uslovnim rečenicama u engleskom jeziku, takozvanim kondicionalima i naučićeš kako se gradi nulti i prvi tip uslovnih rečenica, kako da ih razlikuješ i kako se koriste.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane

Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Ovo je jedna od onih malo složenijih lekcija iz gramatike engleskog jezika, ali videćeš da nije ništa komplikovano i da vrlo lako možeš da naučiš kako da pravilno upotrebiš uslovne rečenice.

Uslovne rečenice su složene rečenice u engleskom jeziku koje imaju neki uslov koji je neophodno da se ostvari da bi se radnja ostvarila.

Odmah ću ti dati jedan primer da razumeš na šta tačno mislim kada pričam o tim uslovima. “Ako pada kiša ostaću kući.” U ovoj rečenici imamo dva glagola, pada i ostaću.

 Ako pada kiša, to je uslov. Dakle, to je neophodno da se ostvari da bi se ova druga radnja ostvarila.

Ove rečenice mogu biti i odrečne, odnosno možeš reći da je neophodno da se uslov ne ostvari, pa možeš reći, “Ako ne pada kiša,” pa onda dodaš nastavak rečenice šta će se deisti ili šta se neće desiti.

Bitno je da postoji taj deo ako, da postoji taj uslov jer to je ono što čini uslovne rečenice.

U engleskom jeziku postoji nekoliko vrsta, odnosno nekoliko tipova uslovnih rečenica. Ono na šta ćemo se mi fokusirati sada u ovoj lekciji i ono što je potrebno da naučiš je kako se gradi i koristi nulti tip uslovnih rečenica i prvi tip uslovnih rečenica.

Videćeš da su oni dosta slični. Zato sam ih i spojila u ovu jednu lekciju gde ćeš naučiti pravila kako se grade, a onda i da razlikuješ njihovo značenje.

Da krenemo prvo od građenja. Naučićeš kako se gradi nulti, odnosno prvi tip uslovnih rečenica. Za nulti tip uslovnih rečenica potrebno je da upotrebiš if na engleskom.

To inače znači ako. Onda ćeš posle toga koristiti glagol u present simple vremenu. Onda posle toga u drugom delu rečenice koristićeš opet present simple. 

Sad znam to zvuči ovako malo previše, kako ćeš to koristiti. Odmah ću ti dati primer da razumeš kako to izgleda u rečenici:

If it rains I go by car. 

U ovoj rečenici imamo praktično dva glagola i onda dva dela tih rečenica, oni zapravo čine tu složenu uslovnu rečenicu. Imamo prvo ovo if, if it rains, ako pada kiša. Onda imamo nastavak rečenice, I go by car, idem autom.

Kada je u pitanju građenje, bitno je da zapamtiš da u ovoj rečenici imamo prvi glagol rain koji je u vremenu present simple. 

Kada razmisliš o pravilima i kada se prisetiš pravila kako se gradi present simple, videćeš da se koristi infinitive odnosno osnovni oblik glagola, osim za treće lice jednine, he, she it, gde se dodaje nastavak ili es. 

To je baš slučaj sa ovom rečenicom. Pošto imamo it, to je subjekat rečenice, onda mora da bude rains. If it rains, to je vreme present simple.

Onda imamo drugi deo rečenice, I go by car. Ovde imamo go, opet je glagol koji je upotrebljen u vremenu present simple. Koristi se ovaj osnovni oblik. Nema nikakvih nastavaka zato što je prvo lice jednine, I.

Pravilo, odnosno da kažem neka vrsta formule kako se gradi ovakva rečenica je da koristiš if, pa onda present simple i onda opet present simple. Ponoviću sada još jedan primer:

If it rains I go by car. 

U nastavku lekcije čućeš i kako se koriste ove rečnice i u kojim situacijama. Pre nego što stignemo do tog dela, bitno je da naučiš kako se gradi i prvi tip uslovnih rečenica jer videćeš da ima dosta sličnosti.

Zato ću koristiti isti ovaj primer. Dakle, rečenica će biti dosta slična. Videćeš samo jednu malu promenu koja utiče na to da li je to nulti ili prvi tip uslovnih rečenica. Poslušaj primer:

If it rains, I’ll go by car. 

Kada je u pitanju prvi tip uslovnih rečenica, formula za građenje je if, pa onda imamo present simple, pa posle toga se koristi future odnosno will. 

Sada ćeš odmah čuti to na primeru kako izgleda, a ja ću opet analizirati deo po deo.

If it rains, I’ll go by car. 

Imamo rečenicu koja počinje if it rains, tu je present simple upotrebljen. Imamo if, present simple, to je ovo rains. Onda u drugom delu rečenice imamo I’ll go by car. I’ll je skraćeno od I will. I will go by car. 

Možeš i tako reći i to je tačno, a možeš i skraćeni oblik, I’ll go by car. 

Ono što čuješ u toj rečenici je future, will i to je nešto što moraš da upotrebiš da bi napravila prvi tip uslovnih rečenica. Dakle neće biti present simple, neće biti I go by car, nego će biti I will go by car. 

Ono što čuješ u ovim primerima i ono što možeš čuti u konverzaciji na engleskom je da jedna rečenica može da se upotrebi i u nultom tipu i u prvom tipu i to je sasvim okay zato što je moguće to reći na taj način.

Ono što je bitno da zapamtiš je da postoji razlika kada je u pitanju značenje i to je ono na šta ćemo se fokusirati sada u okviru ovog drugog dela lekcije.

Značenje, odnosno kada se koristi nulti tip uslovnih rečenica, a kada se koristi prvi tip uslovnih rečenica.

Vratiću se prvo na nulti tip, if it rains I go by car. Prevod te rečnice glasi, ako pada kiša idem autom. Ovakva rečenica se koristi da označi da osoba uvek ide autom kada pada kiša.

To je nešto što se ponavlja i to je navika te osobe i zato se tu koristi present simple kod oba ova dela rečenice. Zato se tu koristi taj nulti kondicional, odnosno nulti tip uslovnih rečenica.

Dakle, vrlo često ćeš videti, znači kada god se ovo ostvari, onda se ostvari i ovo drugo.

Dakle kada god se ostvari uslov dešava se nešto i to je onda situacija kada se radnja ponavlja ili kada postoji neka navika. Sada postoji i prvi kondicional, odnosno prvi tip uslovnih rečenica gde to nije slučaj. Poslušaj prvo primer:

If it rains, I’ll go by car. 

Ako pada kiša ići ću autom. Dakle, nisam rekla idem autom kao u prethondom primeru, već ići ću autom i iako je mala razlika, razlika postoji.

Ovakva rečenica se koristi ako se priča u sadašnjosti i nešto šta će osoba uraditi u tom trenutku. Ovo ne mora biti navika i ne mora biti nešto što osoba uvek uradi u toj situaciji.

Dakle, ovakva rečenica se ne koristi u nekoj situaciji koja je univerzalna i koja se uvek dešava. Recimo ako se uslov ostvari, uvek se to i to desi, jer to nije slučaj. Tada se koristi nulti tip.

Ovaj prvi tip uslovnih rečenica se koristi ako je to namera te osobe da uradi u toj situaciji. 

Zapamti, kada koristiš prvi tip uslovnih rečenica govoriš o situaciji u sadašnjosti, o uslovu u sadašnjosti i radnji koja će se dogoditi u budućnosti ako se taj uslov ostvari.

Zapamti, kada koristiš prvi tip uslovnih rečenica govoriš o situaciji u sadašnjosti, o uslovu u sadašnjosti i radnji koja će se dogoditi u budućnosti ako se taj uslov ostvari. Click To Tweet

Sada dolazimo do trećeg, a to je kako da upotrebiš ove uslovne rečenice. Kao što sam već napomenula, rečenice mogu biti upotrebljene i u jednom i u drugom obliku.

Ono što je bitno i ono što će ti odrediti koji tip uslovnih rečenica da izabereš u toj situaciji je sam kontekst, odnosno šta želiš da kažeš.

Da li pričaš o radnji koja se ponavlja ili pričaš o nekoj radnji koja je sada aktuelna i koja ne mora biti nečija navika.

Odmah poslušaj sada i jedan primer i razmišljaj o tome da li ćeš upotrebiti nulti ili prvi tip uslovnih rečenica. 

Every time my friend, pa sada imamo izostavljen glagol, glagol come treba da se upotrebi u odgovarajućem vremenu, to visit us, we, pa onda opet nedostaje glagol.

Treba da se upotrebi glagol have u odgovarajućem obliku i onda imamo coffee together. Još jednom ću da ponovim da bi shvatila celu rečenicu:

Every time my friend _____ to visit us, we _____ coffee together. 

Znači, nedostaju glagoli. Sada, ono što ti treba da razumeš i da zaključiš iz ovakve rečenice je da li osoba priča o nečemu što je navika te osobe, da li se to ponavlja, ili govori o nekoj situaciji u sadašnjosti i o uslovi koji će biti u sadašnjosti i uticati na to da se dogodi radnja u budućnosti. 

Šta misliš, da li postoji u ovoj rečenici nešto što ti govori kakva rečenica je u pitanju i o čemu se govori? Da li je u pitanju navika ili ne?

Na početku rečenice postoji every time i to je nešto što ti govori da je u pitanju navika te osobe. Dakle, svaki put kada prijetelji odnosno prijateljica te osobe dođe, zajedno piju kafu.

Dakle svaki put. Nije samo sada, nije nešto što će se sada desiti u budućnosti, već svaki put. To je navika i to ti je znak da treba da upotrebiš nulti tip uslovnih rečenica.

To znači da kada se vratiš sada i setiš se kako se gradi nulti tip, setićeš se da imamo if, present simple, present simple. Dakle oba glagola će biti u present simple vremenu.

Sada cela rečenica glasi:

Every time my friend comes to visit us, we have coffee together. 

Imamo comes, to je present simple i imamo have, opet present simple. Sada prevod cele ove rečenice glasi: Svaki put kada moja prijateljica dođe da nas poseti, mi pijemo kafu zajedno.

Poslušaj sada drugi primer rečnice.

I ovde ću izostaviti glagole. I ovde je cilj da probaš da razmišljaš o tome kada se koristi jedan, odnosno drugi tip uslovnih rečenica i da na osnovu toga zaključiš koja vremena treba da upotrebiš.

It’s getting colder today. If it, pa imamo glagol start to rain, I, sada imamo glagol go u odričnom obliku i onda imamo, for a walk. Pročitaću još jednom sada:

It’s getting colder today. If it _______ to rain, I _______ go for a walk.

Razmisli da li postoji u ovoj rečenici nešto što ti govori da li je u pitanju nulti ili prvi tip uslovnih rečenica.

Kontekst je veoma bitan ne samo kada koristiš uslovne rečenice, već generalno kada koristiš vremena i razne neke konstrukcije u engleskom jeziku.

Zato je bitno da razmišljaš o tome jer svaku rečenicu koju koristiš, koristićeš u nekoj određenoj situaciji, odnosno u kontekstu.

U ovoj rečenici, u ovom primeru koji sam navela imamo početak rečenice It’s getting colder today. 

To ti govori da danas postaje hladnije i onda ova rečenica opisuje nešto što se dešava danas, u sadašnjosti je uslov i nešto što će se dogoditi u toku dana.

Dakle, nije situacija gde se govori o nekoj navici i nečemu što se ponavlja, već je ovo nešto što je baš karakteristično za danas i za neku situaciju koja je vezana za uslov u sadašnjosti.

Ako se prisetiš upotrebe kondicionala, onda ćeš se setiti da je prvi tip uslovnih rečenica ono što je potrebno upotrebiti u ovoj situaciji, a onda je bitno da se setiš i kako se gradi prvi tip uslovnih rečenica.

Dakle imamo if, present simple, pa posle toga imamo future, will, koje ćeš upotrebiti uz glagol.

Poslušaj sada kako to glasi. U prvom delu rečenice if it starts to rain, starts zato što je treće lice it subjekat rečenice, upotrebili smo vreme present simple, a u nastavku imamo will not go.

I will not go for a walk, ili možeš koristiti skraćeni oblik, I won’t go for a walk. Sada ću još jednom da izgovorim celu rečenicu:

If it starts to rain, I won’t go for a walk. 

Ako počne da pada kiša, neću ići u šetnju. Uslovne rečenice koristiš u situacijama kada želiš da pričaš o uslovu koji je neophodno ostvariti da bi se nešto posle toga dogodilo.

Vrlo je bitno da naučiš kako da razlikuješ različite tipove uslovnih rečenica jer svi oni imaju različite situacije kada se koristi.

U ovoj lekciji sada si naučila kako da upotrebiš nulti i prvi tip uslovnih rečenica i to je nešto što će ti omogućiti da dobro započneš učenje o uslovnim rečenicama.

Zapamti da ima još tipova uslovnih rečenica i da treba i njih postepeno da učiš, ali ova dva su oni koji se prve nauče.

Vrlo je bitno da se oni nauče dobro, da razumeš koja se vremena tu koriste, kako se razlikuju i u kojim situacijama se koriste, zašto je to bitno.

To je ono što ti dalje pruža bolju osnovu da i druge tipove uslovnih rečenica bolje razumeš.

Ukoliko si član English Lane škole, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ka dodatnim aktivnostima.

Videćeš postoje razna vežbanja, postoji čak i posebna radionica o uslovnim rečenicama. To je nešto što možeš da koristiš da sve ovo dodatno provežbaš i da saznaš malo i o drugim tipovima uslovnih rečenica.

Ako nisi član English Lane škole a želela bi da se priključiš školi i da učiš engleski preko interneta, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ili možeš da potražiš English Lane onlajn škola i tu ćeš pronaći sve detalje o školi, kako funkcioniše učenje i kako možeš da se prijaviš.

Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i da će ti pomoći da bolje razumeš uslovne rečenice i kako da ih upotrebiš.

Hvala ti što slušaš podkast. Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde