fbpx

115 – 3 formule za rečenice na engleskom

by | Mar 29, 2023

Nauči 3 formule za rečenice na engleskom da uvek znaš koji red reči da upotrebiš na engleskom.

Preslušaj epizodu ispod i nauči 3 formule za rečenice na engleskom:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

U ovoj epizodi naučićeš tri formule za pisanje rečenica na engleskom. Ako tek počinješ sa učenjem engleskog ova epizoda će ti biti veoma korisna.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English LaneOvo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Ovo je epizoda 115 i u ovoj epizodi naučićeš kako da napraviš tri vrste rečenica na engleskom.

Ako si na početnom nivou, znam kako je teško krenuti i pisati te prve rečenice. Često se pitaš kakav red reči treba da bude, a ove tri formule će ti pomoći da uvek znaš koji red reči da upotrebiš.

Počinjemo sa prvom formulom za rečenice na engleskom i forumula glasi ovako: upotrebićeš subjekat, glagol i objekat.

Sada ću da objasnim i te delove rečenice. Subjekat je neko ko vrši radnju i tu ćeš često upotrebiti ličnu zamenicu kao što je recimo he, she, I i tako dalje.

Možeš upotrebiti ime osobe ili neki pojam.

Glagol je nešto što ćeš isto rano naučiti kada kreneš da učiš engleski jezik i zapamti da glagol mora biti u određenom vremenu.

Pvo ćeš naravno učiti sadašnje vreme present simple. To je nešto što ćeš prvo naučiti da upotrebiš i to ću odmah navesti posle i u primeru.

Na kraju imamo objekat. To je neki pojam i odmah ćeš sada videti na primeru kako to izgleda:

He buys bread. 

Ova rečenica ima subjekat, he, on. Buys, kupuje, to je glagol i imamo bread, to je objekat u ovoj rečenici. Sledeća rečenica:

She has breakfast.

Opet sledim istu formulu, koristim subjekat rečenice, sada je to she. Sada koristim drugi glagol, ovde imamo has i onda dodajem breakfast. Probaj i ti sada tako. Smisli kako bi napisala rečenice koje imaju samo ove tri reči u sebi.

Na taj način probaj da osmisliš kako bi upotrebila reči koje do sada znaš, koje si do sada naučila i da ih upotrebiš na ovakav način, odnosno da napišeš pravilnu rečenicu.

Obe ove rečenice koriste vreme present simple. Dakle, imali smo prvu rečenicu he buys bread, on kupuje hleb i imamo drugu, she has breakfast, ona doručkuje.

Sada ću reći još dve rečenice koje prate ovu formulu subjekat, glagol, objekat. Poslušaj prvu:

She is reading a book.

Ova rečenica znači ona čita knjigu. Iako u ovoj rečenici ima više od tri reči, ipak ova rečenica ima samo ta tri dela koja sam navela, subjekat, glagol, objekat i sada ću ti objasniti kako da analiziraš ovu rečenicu.

She je subjekat rečenice, ona. Onda imamo is reading. Sve ovo zajedno je glagol u vremenu present continuous. Read je glavni glagol, is je pomoćni glagol koji nema značenje, dakle to zajedno čini glagol.

Onda imamo reč book koja ispred ima član, a book. Ovaj član je neophodan ispred ove reči ali je i to dalje objekat. Dakle, nisu te dve odvojene reči, nisu dva odvojena elementa, već je to zajedno jedan objekat.

I dalje rečenica prati formulu subjekat, glagol, objekat: she – subjekat, is reading – glagol i objekat – a book. Sledeća rečenica:

His parents are painting the house.

Ova rečenica znači njegovi roditelji kreče kuću. I u ovoj rečenici opet imamo subjekat na početku, his parents. Onda imamo glagol opet u vremenu present continuous, are painting i onda imamo objekat rečenice, the house. 

Kada kreneš sa učenjem engleskog jezika prvo ćeš naučiti reči, a zatim ćeš naučiti vrlo brzo kako da te reči kombinuješ u fraze.

Kada to znaš onda ćeš moći da napišeš ovakve rečenice i da one vremenom postaju sve složenije.

Dakle, prvo ćeš krenuti od rečenica koje imaju samo tri reči i koje prate ovu formulu, a dalje ćeš u nastavku i dalje moći da pratiš ovu formulu, sa tim da ćeš učiti da kombinuješ te fraze i onda će rečenice izgledati sve složenije i bolje.

Dolazimo do druge formule za rečenice na engleskom a formula glasi ovako:

Subjekat + glagol + pridev.

I ovo je formula za pisanje rečenica koja će ti pomoći posebno u početku kada tek krećeš sa učenjem engleskog jezika, jer videćeš da posle samo nekoliko lekcija moći ćeš da upotrebiš ovu formulu i da napišeš prve rečenice.

To je nešto što će ti omogućiti da osetiš veliku motivaciju kada učiš engleski jezik, jer kad vidiš kako možeš da napišeš rečenice i kako možeš da ih izgovoriš i kada znaš da su te rečenice tačne, to će ti biti veoma veliki podstrek da dalje učiš engleski.

Poslušaj kako da upotrebiš ovu formulu:

It’s sunny.

Ova rečenica znači sunčano je. Imamo subjekat it, onda imamo glagol is. To je spojeno u it’s. Kada učiš glagol to be naučićeš kako da spajaš ove oblike. Dakle, možeš reći it is sunny i ta rečenica je tačna, a možeš koristiti i skraćeni oblik it’s sunny. 

Skraćeni oblik je tipičan za konverzaciju, a kada počinješ sa učenjem engleskog jezika koristi onaj oblik koji je tebi lakši u tom trenutku, koji ti je lakši da razumeš i da upotrebiš.

Sunny je pridev i to dodajemo na kraju. Dakle imamo subjekat it, glagol is i pridev sunny. Sledeća rečenica:

She is tall. 

Opet imamo subjekat she, glagol is i imamo tall, pridev. Umesto she is tall možeš reći i she’s tall. Sledeća rečenica:

The umbrella isn’t new. 

U ovoj rečenici imamo subjekat koji ima i član, the umbrella. Imamo reč umbrella i onda imamo član the ispred. Onda je tu glagol isn’t. Glagol je sada u odrečnom obliku i onda imamo opet pridev new. 

Ovakve rečenice ćeš koristiti da opišeš nešto. Recimo možeš opisati nešto što vidiš oko sebe, možeš opisati osobu, a sve to će ti pomoći da se odmah izraziš na engleskom već posle prvih naučenih lekcija.

Naravno, vremenom ćeš naučiti kako da obogatiš i ove rečenice, kako da dodaš više prideva, koji red reči da zadržiš u takvoj rečenici, ali kreni od ove osnovne formule i probaj to da upotrebiš odmah kada kreneš sa učenjem engleskog jezika. Dakle subjekat, glagol, pridev.

Inače u svim ovim rečenicama upotrebljen je glagol to be i to je glagol koji ćeš koristiti posebno na početku kada krećeš sa učenjem engleskog jezika.

U ovoj formuli mogu da se upotrebe još neki drugi glagoli, ali pre svega se osloni na ovaj glagol to be, posebno kada počinješ sa učenjem.

Ukoliko pohađaš kurs “Engleski za početnike” u mojoj školi, u zadacima koje radiš u okviru kursa probaj da primeniš ovakve rečenice, ove formule koje učiš, zato što je to nešto što će ti omogućiti da odmah vidiš kako napreduješ sa učenjem i da upotrebiš sve ono što učiš.

U zadacima koji te očekuju u okviru modula imaćeš zadatak da napišeš nešto na engleskom, recimo da odgovoriš na pitanja, da opišeš sliku i probaj da upotrebiš ovakve formule da napišeš rečenice.

Znam da nije uvek lako smisliti šta da napišeš na engleskom, ali ove formule mogu da ti pomognu da osmisliš kakav bi red reči mogao biti i kako možeš da kombinuješ sve reči koje učiš u okviru kursa.

Imali smo dakle formulu jedan, subjekat + glagol + objekat. Druga formula je subjekat + glagol + pridev. Sada dolazimo do treće formule a to je:

Subjekat + glagol + pridev + objekat.

Iako ovo možda deluje složeno, videćeš da nije. Dakle samo prati formulu, subjekat + glagol + pridev + objekat. Poslušaj odmah kako to zvuči na rečenici.

It is a tall building. 

Prvo imamo subjekat rečenice it. Zatim imamo glagol is. Onda imamo frazu a tall building koja se sastoji od prideva tall i imamo reč building koje zajedno čine objekat ove rečenice, dakle a tall building. 

Sledeća rečenica:

She is my best friend. 

She je opet subjekat rečenice. Onda imamo opet glagol to be, is. Možeš reći i she’s, skraćeno. Onda imamo frazu my best friend. 

U ovoj rečenici best je pridev i imamo celu frazu my best friend, moja najbolja prijateljica. Ove dve reči zajedno čine ovaj drugi deo formule, pridev + objekat. Sledeća rečenica:

It is a green jacket. 

U ovoj rečenici opet imamo na početku zamenicu it, zatim imamo glagol is i onda imamo a green jacket. Green je zelen a to je boja i ona može biti u funkciji prideva tako da nemoj to da te zbuni.

To što vidiš reč koja znači boju nije uopšte pogrešno. U ovoj rečenici ona može biti u funkciji prideva i zato je rečenica ovakva, subjekat, glagol, pridev, objekat. It is a green jacket, to je zelena jakna.

I ovu rečenicu kao i ove ostale prethodne možeš proširivati vremenom kako učiš fraze i možeš dodavati dodatne reči, ali to je nešto što ćeš učiti vremenom.

Nemoj se opterećivati na početku složenim rečenicama i previše komplikovanim konstrukcijama, već se fokusiraj na to da pišeš rečenice koje možeš i koje znaš u tom trenutku da bi onda vremenom uspela da proširiš takve rečenice, jer vrlo je bitno da u početku osnova koju naučiš bude dobra.

Nemoj da tvoj cilj bude da kažeš što složeniju rečenicu i da upotrebiš puno nekih reči.

Ako to u startu nije dobro gramatički, ako nisu tačne te osnovne konstrukcije, tvoj engleski uopšte neće zvučati dobro i naprotiv, pravićeš neke greške koje nisu tipične.

Posebno, recimo ako si na naprednijem nivou, na srednjem nivou recimo, takve greške prosto nisu dopustive.

Ne možeš imati greške sa početnog nivoa na srednjem nivou. Dakle vrlo je bitno da kada učiš, kada si napočetnom nivou, da naučiš pravilno rečeničnu konstrukciju i u tome će ti pomoći upravo ovakve formule.

Kako ćeš ih koristiti? Probaj da zapamtiš ove formule ili ih možeš zapisati na neki papir pa onda ispod samo zamenjuj reči, dodaj reči i kombinuj ih kako bi napisala rečenice.

Dakle, napisaćeš na papir subjekat, glagol, objekat i onda ćeš ispod svake reči pisati neke reči koje možeš upotrebiti na to mesto.

Recimo umesto subjekta, napisaćeš neki subjekat rečenice. Umesto glagola, napisaćeš ispod neki glagol, pa umesto objekta objekat neki.

Onda tako redom nekoliko redova, odnosno dok ne napišeš recimo 5, 10 rečenica.

Videćeš da će vremenom kroz ovu vežbu ove rečenice postati nešto što će tebi biti onako rutina, umećeš da ih upotrebiš. Neće ti biti potrebna formula jer ćeš već znati da je tu dobar red u takvoj rečenici.

Zapamti, prosta odnosno jednosložna rečenica koja prati ovu formulu je tačno napisana i uvek ima prednost u odnosu na rečenicu koja je možda složena ali ima neke greške.

Zapamti, prosta odnosno jednosložna rečenica koja prati ovu formulu je tačno napisana i uvek ima prednost u odnosu na rečenicu koja je možda složena ali ima neke greške. Click To Tweet

Tvoj engleski će biti bolji i precizniji i rečenice koje izgovaraš će biti tačne iako možda naizgled deluje da su suviše jednostavne.

Jer kvalitet je uvek mnogo bitniji. Mnogo je bitnije da učiš kvalitetno a postepeno i da vremenom napreduješ, ali da napreduješ sa zaista stvarnim rezultatima i da imaš zaista to znanje koje treba da imaš na nivou na kom jesi.

Inače ako nisi polaznica moje škole a slušaš ovu epizodu podkasta, kurs koji sam pomenula se zove “Engleski za početnike” i dostupan je u okviru moje škole.

Škola se zove English Lane i na ovoj stranici gde slušaš podkast ostaviću link ka školi ili možeš potražiti English Lane onlajn škola i tu ćeš pronaći sve detalje.

Osim toga, na ovoj stranici ostaviću i link ka još jednoj podkast epizodi gde ćeš čuti pitanja za početnike koja će ti pomoći da započneš konverzaciju čak i na početnom nivou.

Hvala ti što slušaš podkast i nadam se da će ti ove formule biti korisne kada počinješ sa učenjem engleskog jezika. Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

094 – Engleski za početnike: 10 pitanja koja moraš znati

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde