Kako da učiš nepravilne glagole u engleskom

by | Oct 26, 2022

Nauči kako da učiš nepravilne glagole u engleskom i koje oblike nepravilnih glagola moraš da naučiš.

Preslušaj epizodu ispod i saznaj kako da učiš nepravilne glagole:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

U ovoj epizodi podeliću sa tobom šta su to nepravilni glagoli i nekoliko načina na koje možeš učiti ove glagole. Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane

Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Ova epizoda je posebna po tome što je ovo stota epizoda English Lane podkasta.

Ako nisi imala prilike do sada da preslušaš neku od prethodnih epizoda, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link tako da možeš da preslušaš i druge epizode koje imaju jako puno korisnih lekcija i saveta za učenje engleskog jezika.

Preslušaj ovde ostale epizode English Lane podkasta:

Podcast

U ovoj epizodu pričaću o nepravilnim glagolima. Nepravilni glagoli su glagoli koji imaju nepravilne oblike u različitim situacijama, odnosno gramatičkim konstrukcijama gde se javljaju.

Odmah ću ti dati jedan primer da shvatiš o čemu govorim. Recimo imamo glagol break, onda imamo broke, broken. To znači polomiti.

Sad, pravilan glagol bi glasio play, played, played, igrati i on se zove pravilan zato što ima ovaj nastavak na kraju, ed se piše, čita se /pleɪd/. To je nešto što imaju pravilni glagoli i velika većina glagola u engleskom su pravilni glagoli.

Postoji i velika grupa nepravilnih glagola i posebno su oni bitni zato što se jako često koriste u konverzaciji, dakle potrebni su ti da pričaš na engleskom.

Nepravilni glagoli imaju tri oblika i sada ću ti objasniti kako oni izgledaju i čemu služe. Prvi oblik se zove infintive i to je osnovni oblik glagola.

Osnovni oblik glagola se koristi u raznim vremenima i vrlo je bitno da zapamtiš kada učiš vremena i kada vidiš da treba da se upotrebi infintive da znaš da je to ovaj prvi oblik glagola, odnosno prva kolona glagola kada su u pitanju nepravilni glagoli. To je nešto što bi trebalo da zapamtiš.

Znači, probaj da zapamtiš taj oblik kao takav, infintive, osnovni oblik. Nekada ćeš ga koristiti samostalno, a nekada ćeš dodavati nastavke.

Pomenula sam prva kolona zato što se nepravilni glagoli uglavnom uče po tim kolonama, odnosno postoje tri kolone, odnosno to su ova tri oblika o kojima ću ja sada pričati.

U prvoj koloni je infintive, znači to je prvi oblik koji treba da zapamtiš kada su u pitanju nepravilni glagoli.

Preslušaj sada četiri primera nepravilnih glagola i imaj u vidu da sam namerno izabrala ove nepravilne glagole. Kada završimo sa objašnjenjima za ove oblike, onda ću ti i objasniti dodatno zašto sam baš ove glagole izabrala.

Prvi glagol je break. Ovaj glagol znači polomiti. Drugi glagol je come, doći. Onda imamo glagol leave, napustiti i imamo cut, iseći.

Sad, sva tri ova oblika, to su glagoli u tom osnovnom obliku odnosno u infinitivu, to jest to je prva kolona nepravilnih glagola.

Prelazimo na drugi oblik, odnosno drugu kolonu nepravilnih glagola i ovaj oblik se zove past simple. Imajući u vidu da se ovaj oblik koristi u prošlom vremenu koje se zove past simple, tako možeš i zapamtiti ovaj drugi oblik po tom imenu past simple jer se koristi u tom prošlom vremenu.

Vreme past simple se gradi tako što na pravilne glagole dodaš nastavak koji će biti ili ED u pisanju, ali kada su u pitanju nepravilni glagoli koristićeš oblik iz druge kolone nepravilnih glagola.

Zato je bitno da naučiš ove glagole. Odmah ću se vratiti na glagole koje sam već navela i sada ću uporediti prvu kolonu i drugu kolonu.

Dakle, imali smo glagol break. To je bila prva kolona odnosno infintive, a drugi oblik je broke. 

Za drugi glagol imamo come, to je bio prvi oblik, a sada imamo came. Treći glagol, bilo je leave, a sada je u drugoj koloni left. Za četvrti glagol imamo cut, a drugi oblik je cut.

Sada sam ja izgovorila dva oblika jedan za drugim i to je nešto što treba da naučiš kada učiš nepravilni glagol. Bilo koji nepravilni glagol da učiš, prvo učiš prvu kolonu, zatim drugu i onda stižemo do treće kolone.

Treća kolona se zove past participle, odnosno prošli particip. Ova kolona nepravilnih glagola se koristi za vremena past perfect present perfect.

Osim tih situacija postoje još neke konstrukcije u engleskom gde ćeš koristiti treću kolonu nepravilnih glagola, ali o tome ćeš učiti više kasnije kada budeš učila sve to.

Bitno je da zapamtiš da postoji treća kolona i da nju treba da naučiš kao i ove druge. Znači, nemoj učiti samo jednu ili dve kolone, već probaj da učiš sve tri odjednom.

Vraćam se ponovo na glagole koje smo imali, na ove primere i sada ćeš čuti i treći oblik kako izgovaram.

Dakle imali smo glagol break, drugi oblik je bio broke, a sada je treći, broken. Znači imamo infinitive, onda oblik za prošlo vreme i na kraju prošli particip.

Na ovoj stranici gde slušaš podkast videćeš napisane sve ove oblike tako da možeš da pogledaš i kako se pišu ovi glagoli koje ja izgovaram. Drugi glagol je come, came, come. 

To su tri oblika. Prelazimo na treći glagol. Treći je bio leave, to je bio prvi oblik. Zatim imamo left i treći oblik left. Četvrti glagol je cut, cut, cut.

Ono što možeš da zakljuciš iz ovih primera je da pre svega ne postoje pravila kako se grade nepravilni glagoli, zato se i zovu nepravilni glagoli.

Ono što je takođe bitno da zapamtiš da nećeš moći da zaključiš iz samog glagola kako se gradi drugi oblik, kako se gradi ovaj treći oblik.

Dakle, ne možeš gledajući u infinitive da zaključiš kako se gradi past simple ili prošli particip, već moraš da naučiš gledajući u listu nepravilnih glagola.

Dakle, postoji spisak nepravilnih glagola koji možeš pogledati i gde ćeš učiti sve ove oblike, gde ćeš imati napisano sva tri oblika i onda ćeš moći postepeno da učiš nepravilne glagole.

Vratiću se sada na ova četiri primera i zašto sam ih baš izabrala. Ako preslušaš prvi primer videćeš da sva tri oblika su potpuno različita, break, broke, broken. U engleskom jeziku postoje nepravilni glagoli koji prate taj obrazac, da kažem.

Dakle, to nije pravilo. Ne postoji način da ti znaš, “E, ovaj glagol će pratiti to pravilo,” ili tako dalje. Imaj u vidu da su ovo nepravilni glagoli i da se tako zovu sa razlogom.

Postoji način da malo grupišeš kada učiš nepravilne glagole, da ih grupišeš prema tome kakve oblike imaju. Onda imamo breake, broke, broken, glagol koji ima sva tri oblika različita.

Sada kada razmisliš o tome i kada pogledaš spisak nepravilnih glagola, videćeš još takvih primera, pa će onda biti freeze, froze, frozen. Take, took, taken. Speak, spoke, spoken i tako dalje.

To su sve primeri gde nepravilni glagoli imaju sva tri oblika različita.

To je nešto što može da ti pomogne kada učiš nepravilne glagole zato što možeš da ih grupišeš prema tome kakve oblike imaju.

Kada pogledaš drugi glagol, videćeš još nešto zajedničko. Imamo come, came, come. 

Primećuješ da su prvi i treći oblik isti i to je nešto što će se dešavati. Postoji određena grupa glagola kod kojih se to dešava, da ćeš videti da je infinitivi prošli particip imaju isti oblik.

Dolazimo do trećeg primera. Imali smo leave, left, left. Ono što primećuješ kod ovog glagola je da je prva kolona različita, a da su druga i treća iste. Opet i ovde će biti mnogo primera i situacija kada ćeš primetiti ovo.

Ne postoji pravilo kada ćeš koristiti ovakve oblike i ne postoji neki nastavak ili nešto što će ti pomoći da odrediš te oblike i da zaključiš kako da ih napraviš, recimo ako imaš samo infinitiv, ali kažem, može da ti pomogne tako što ćeš da ih grupišeš prema tome.

Dakle, prva kolona je različita, a druga i treća su iste. Pored leave, left, left imamo i druge primere kao što su bring, brought, brought. Pay, paid, paid. Feel, felt, felt i tako dalje.

Imamo i četvrti primer, cut, cut, cut. Ovakvih primera je na žalost najmanje, ali su vrlo jednostavni zato što imaju sva tri ista oblika. Pored ovog glagola tu je i glagol cost, cost, cost i tako dalje.

Biće još nekoliko takvih primera, ali kažem, to nije nešto na šta ćeš moći da se osloniš jer je vrlo bitno da shvatiš da su nepravilni glagoli takvi da postoji taj spisak, ta lista po kojoj ćeš učiti.

Sada ću ti dati nekoliko saveta kako da ih učiš da bi naravno ostvarila bolje rezultate i da bi ih lakše zapamtila. Prvo što je bitno da zapamtiš, uči nepravilne glagole postepeno.

Kada pogledaš spisak nepravilnih glagola, videćeš da na tom spisku postoji jako puno nepravilnih glagola i ti nećeš moći da ih naučiš sve odjednom.

To nemoj ni pokušavati jer to nije cilje, ne možeš odjednom sve zapamtiti, već probaj da podeliš to učenje i da odrediš koliko ćeš nepravilnih glagola naučiti.

Od tebe se ne očekuje, pogotovo ako učiš na nekom kursu, nećeš učiti sve nepravilne glagole odjednom. Dakle, na početnom nivou naučićeš određeni broj nepravilnih glagola.

Na sledećem nivou proširićeš to znanje pa ćeš naučiti još nekoliko novih, obnoviti te koje si naučila do sada i tako dalje. Kako napreduješ sa učenjem proširivaće se tvoj fond reči i samim tim i broj nepravilnih glagola koje znaš.

Tako da ako si početnik nije potrebno da odmah naučiš sve nepravilne glagole koji postoje, već samo one koji će ti biti potrebni na tom nivou na kojem si sada.

Ako si početnik nije potrebno da odmah naučiš sve nepravilne glagole koji postoje, već samo one koji će ti biti potrebni na tom nivou na kojem si sada. Click To Tweet

Ovo je vrlo bitno da skrenem pažnju zato što znam da mnogi koji vide spisak nepravilnih glagola odmah pomisle kako će to naučiti, da je to suviše veliki spisak, da je teško naučiti sve to napamet.

Ako se uči postepeno, videćeš da to uopšte nije teško jer ćeš ti učiti recimo pet, šest nepravilnih glagola u okviru neke lekcije, pa ćeš u okviru naredne lekcije naučiti možda 10 nepravilnih glagola.

To je nešto što možeš da naučiš tada kada učiš u okviru te jedne lekcije i to je izvodljivo i na taj način učiš postepeno.

Drugi pristup učenju za nepravilne glagole u engleskom je da vežbaš pisanje, izgovor i značenje.

Ovo je nešto što je veoma važno kada učiš nepravilne glagole jer mnogi budu u situaciji da kada dobiju spisak nepravilnih glagola i zaista se potrude i daju sve od sebe da nauče te nepravilne glagole, vrlo često dođu u situaciju da uče kako se ti oblici pišu.

To je nešto što ćeš koristiti u vežbanjima, u pisanim zadacima i tako dalje.

To je nešto što je sasvim normalno i ja sam bila u toj situaciji. Kada sam ja učila nepravilne glagole, ja sam se prvenstveno fokusirala na to kako se glagoli pišu, da naučim kako da ih napišem jer sam znala da ću imati kontrolni zadatak u kome ću morati da napišem sve oblike nepravilnih glagola.

Kada učiš na taj način ti ne naučiš izgovor. To je nešto što ti onda posle dalje pravi problem jer ne možeš čitati glagol kako je napisan. Možeš ga tako napisati ali moraš da naučiš i kako da ga izgovoriš.

Zato je bitno da ti odmah skrenem pažnju da kada učiš nepravilne glagole uči sve odjednom.

Uči kako se piše glagol, kako se pišu sva tri oblika, kako se izgovara koji oblik. Videćeš, vrlo često su to različiti oblici, oni imaju različiti izgovor. Na kraju nauči šta taj glagol znači.

Zato sam i pomenula tu postupnost kada je u pitanju učenje nepravilnih glagola, jer to je nešto što će ti omogućiti da ih naučiš kvalitetno i da naučiš sve što je potrebno kada su u pitanju nepravilni glagoli.

Treći način koji će ti pomoći da učiš nepravilne glagole u engleskom je da koristiš različite vrste vežbanja. Sad, šta to znači? Kada učiš nepravilne glagole, postoje razne aktivnosti koje će ti pomoći da ti vežbaš i sve te aktivnosti su veoma korisne.

Nekome će neka aktivnost biti bolja, odnosno lakša i više pomoći u učenju, a neko će koristiti neku drugu aktivnost.

Sada ću odmah navesti i par primera. Jedan od načina je da prepisuješ oblike sa spiska i da ih pišeš.

Neki ljudi jednostavno tako lepo pamte da pišu sva tri oblika, onako jedan za drugim i da na taj način pamte oblike kako se oni pišu.

Naravno, nemoj tu da zaboraviš da vežbaš izgovor, ali to može da ti pomogne da naučiš kako se pišu oblici.

Drugi način je da radiš vežbanja. Vežbanja su isto veoma korisna zato što mogu da ti pomognu da provežbaš.

Nepravilne glagole kada ih jednom naučiš, vrlo je bitno da uradiš što više vežbanja jer na taj način ćeš učiti kroz vežbanja.

Zato što svaki put kada pogrešiš neki oblik, ti ćeš se vratiti, pogledati kako se piše i naučiti, odnosno sledeći put ćeš znati da napišeš i taj oblik.

Sledeći način kako možeš vežbati nepravilne glagole u engleskom je da slušaš izgovor nepravilnih glagola i da slušaš snimak gde ćeš čuti kako se koji oblik izgovara.

To je nešto što će ti pomoći da i ti uvežbaš kako da ih izgovoriš.

Nije dovoljno samo da slušaš izgovor, nije dovoljno samo da slušaš snimak, već probaj da ti izgovoriš naglas svaki oblik tog nepravilnog glagola i da na taj način vežbaš.

U okviru kurseva koje sam napravila u mojoj školi baš zato postoje razne vrste aktivnosti.

Posle svake lekcije o nepravilnim glagolima postoje razne vrste vežbanja i aktivnosti koje ti pomažu da na ovaj način uvežbaš nepravilne glagole kroz razne vrste aktivnosti i da na taj način zaista proveriš da li si lepo naučila sve oblike i da li umeš da ih upotrebiš.

Imaj u vidu da kada jednom naučiš te oblike nepravilnih glagola, to je nešto što će ti biti korisno i što nećeš zaboraviti i bez toga nećeš moći naravno da napreduješ dalje.

Zato je bitno da kada dođe vreme da učiš nepravilne glagole, da to zaista uradiš onako kako treba.

Da onda posle budeš potpuno sigurna da svaki put kada treba da upotrebiš neki oblik glagola, da tačno znaš, da ne razmišljaš previše.

Da ne moraš da listaš rečnik ili da tražiš sav taj spisak, već jednostavno znaš to i to je nešto što možeš da koristiš dalje.

Ukoliko te zanima učenje u mojoj školi, škola se zove English Lane. Učenje se odvija onlajn na onlajn kursevima. Na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link gde možeš da potražiš više informacija o školi i kako možeš da se prijaviš.

Dolazimo do četvrtog načina koji će ti pomoći da učiš nepravilne glagole, a to je obnavljanje.

Ako si do sada slušala neke epizode, verovatno si do sada čula kako sam skrenula pažnju da je obnavljanje veoma važno ne samo za nepravilne glagole već uopšte kada učiš engleski jezik.

Ali i za nepravilne glagole je vrlo važno, zato što će ti pomoći da sa sigurnošću naučiš kako da koristiš razne oblike i da stekneš to dugoročno znanje kada su u pitanju nepravilni glagoli.

Imaj u vidu da ništa od konstrukcija koje se koriste na naprednijim nivoima, kao što su recimo passive, uslovne rečenice, indirektni govor i tako dalje, ništa od tih konstrukcija ne možeš sa sigurnošću da upotrebiš ako ne znaš odlično nepravilne glagole.

Zato je bitno da nepravilni glagoli budu nešto što si onako savladala bez ikakvih nedoumica, da bi onda mogla dalje da nadograđuješ to i da koristiš zaista u nekim situacijama, da napraviš neke mnogo složenije rečenice i na taj način se izražavaš mnogo složenije na engleskom.

Zato kada jednom naučiš nepravilne glagole, potrudi se da sa vremena na vreme obnoviš to i da povremeno uradiš neka vežbanja ili neke aktivnosti koje će ti omogućiti da upotrebiš nepravilne glagole u raznim nekim situacijama, u nekim rečenicama da koristiš neka vremena.

To je nešto što će ti pomoći da se podsetiš kako se koriste nepravilni glagoli i eventualno da proveriš da li ima možda neki nepravilni glagol koji si zaboravila.

Naravno da vremenom dodaš i neke druge nepravilne glagole koje možda nisi učila na nivou kada si učila nepravilne glagole.

Kao što sam na početku rekla, nećeš učiti odjednom sve nepravilne glagole već postepeno, kako napreduješ sa učenjem i kako postaješ bolja u engleskom.

Iako je za nepravilne glagole neophodno da ih učiš napamet, kao što vidiš bitno je da koristiš ovakve načine, da imaš neku strategiju kako ih učiš.

To je nešto što će ti omogućiti da postigneš bolje rezultate i da mnogo lakše uspeš da naučiš sve oblike nepravilnih glagola.

Koristi sve ove strategije. Dakle, vežbaj postepeno, uči ujedno i pisanje i izgovor i značenje.

Koristi razne aktivnosti da vežbaš i da što više proveravaš svoje znanje i na kraju obnavljaj sve to da bi uspešno koristila nepravilne glagole.

Znam da kada si početnik, nepravilni glagoli deluju kao nešto što je jako teško i nešto što je možda čak i najteže, ali videćeš da zapravo nije. Čim kreneš da učiš ovako postepeno, čim kreneš i naučiš nekoliko ovih nepravilnih glagola, videćeš kako to vremenom ide sve lakše i lakše i kako će nepravilni glagoli zapravo biti nešto što će postati onako tvoja osnova.

Nešto što će ti pružiti dobru osnovu da kasnije uspešno koristiš vremena i neke druge konstrukcije koje se oslanjaju baš na to znanje nepravilnih glagola.

Ukoliko si član English Lane škole, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće neki dodatni materijali za učenje tako da možeš da provežbaš nepravilne glagole.

Verujem da si u okviru kurseva koje pohađaš do sada učila određen broj nepravilnih glagola, tako da izaberi aktivnosti koje su u skladu sa tvojim trenutnim znanjem.

Naravno, probaj da primeniš sve ove savete kada radiš lekcije u okviru kursa i aktivnosti koje slede posle lekcije.

Probaj da primeniš sve ovo i da na taj način ostvariš još bolje rezultate i da još lakše učiš nepravilne glagole.

Ukoliko nisi član English Lane škole a želiš da nam se priključiš i kreneš sa učenjem, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link, ili možeš potražiti English Lane onlajn škola i tu ćeš pronaći sve detalje.

Hvala ti što si preslušala ovu stotu epizodu English Lane podkasta. Nadam se da ćeš nastaviti i dalje da slušaš i da će ti ovakve aktivnosti pomoći da napreduješ kada je u pitanju učenje engleskog jezika.

Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

Prati nas:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde