Nedoumice u engleskom jeziku (treći deo)

by | Apr 2, 2023

PROGRAMME ili PROGRAM

Kada je ova reč u funkciji imenice, u američkom engleskom se koristi reč program, a u britanskom engleskom programme. 

I missed the television program last night. (američki engleski)
I missed the television programme last night. (britanski engleski)

U slučaju da je reč program u funkciji glagola, isto se piše i u američkom i britanskom engleskom.

Međutim, i ovde postoji razlika.

Kada se dodaje nastavak na ovaj glagol u britanskom engleskom se duplira slovo m.

The computer is programmed to start working at noon. (britanksi engleski)
The computer is programed to start working at noon. (američki engleski) 

QUIT, QUIET ili QUITE

Quit je glagol i znači napustiti, prestati.

Quiet je pridev koji znači tiho.

Ova reč takođe može biti i imenica. Quite je prilog koji znači sasvim.

He quit playing basketball two years ago.
It was a quiet evening.
This is quite a different problem. 

POLICE IS ili POLICE ARE

Police je imenica koja ima isti oblik za jedninu i množinu, a glagol se upotrebljava kao da je oblik množine.

Dakle pogrešno je reći Police is arresting the man, već je pravilno reći Police are arresting the man.

ROW ili RAW

Row je imenica koja znači red, a raw je pridev koji znači sirov.

They sat in the last row.

Raw materials have been used in the production process.

E-MAIL ili EMAIL

Smatra se da su obe ove reči skraćeni oblik za pojam electronic mail, odnosno elektronsku poštu.

Iako se obe reči koriste za isti pojam, upotreba ove reč bez crtice, email, je znatno češća u engleskom.

Mnogi rečnici navode i jednu i drugu reč kao tačno napisanu.

OFFLINE ili OFF-LINE / ONLINE ili ON-LINE

Iako su se reči off-line i on-line ranije koristile, i danas su praviline, retko gde ćete videti ove pojmove ovako napisane.

Danas se ove reči uglavnom koriste bez crtice, offline i online.

Rečnici kao što su Oxford i Merriam Webster takođe preporučuju upotrebu ovih pojmova bez crtice.

EVERYDAY ili EVERY DAY

Everyday je pridev koji znači običan, svakodnevni, uobičajeni (He is wearing his everyday clothes.).

Uvek se piše kao jedna reč kada je u funkciji prideva i opisuje neku imenicu.

Every day je prilog za vreme i znači svaki dan (I go to work every day.).

U ovom značenju se izraz every day uvek piše odvojeno, kao every week, every year…

Pogledaj i ovu lekciju sa još reči:

Reči na engleskom: Da li se pišu spojeno ili odvojeno

WHY / WAY

Why najčešće znači zašto (Why did you leave so early?).

Way je imenica koja može da znači put, način, metod… (There are two ways to approach this issue.)

Episode 1 Ross GIF by Friends - Find & Share on GIPHY

HIGH SCHOOL ili HIGH-SCHOOL

Ova reč se uvek piše bez crtice, bilo da je u funkciji imenice ili prideva.

They graduated from high school five years ago.

They are going to receive their high school diplomas on Monday.

LOG IN / LOGIN / LOG-IN

Log in je glagol koji znači prijaviti se (Use your username and password to log in.).

Ponekad ćete videti primere ovog glagola sa crticon (Please, log-in first.) ali glagol bez crtice se mnogo češće koristi.

Login je reč koja je u funkciji imenice ili prideva (Please provide your login data.)

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde