Uči engleski kroz primere iz konverzacije

by | Mar 29, 2020

U okviru škole English Lane, članovi imaju mogućnost prisustva grupnim onlajn časovima i radionicama. Nedavno smo imali jedan takav čas, i zaista su divni utisci sa časa. Čak i oni koji pohađaju početni kurs, bez straha su odgovarali na pitanja i koristili reči i izraze koje su naučili na početnom kursu. 

“Greške” u usmenoj konverzaciju su mnogo češće nego u pisanoj konverzaciji. Kada govoriš na engleskom, imaš manje vremena da smisliš šta ćeš reći, i nekada se desi da pogrešno upotrebiš neku reč, nastavak ili neko vreme, ali to ne znači da to zaista ne znaš. Jednostavno je potrebno više vežbe da se neko pravilo koje znaš, uspešno upotrebi onako “bez razmišljanja” u konverzaciji.

Na času konverzacije prethodne nedelje, zadatak je bio da se opišu ljudi na slikama koji rade neki posao (people at work). Bilo je potrebno opisati šta ti ljudi rade, kada ustaju, da li rade sa ljudima, koliko je težak njihov posao, koliko je taj posao sličan tvom poslu, itd.

1. Množina imenica u engleskom jeziku

Bilo je par primera gde je pogrešno upotrebljen oblik za množinu, a najveći problem su zapravo bile reči koje imaju nepravilnu množinu. Pogledaj primere, a pored njih ćeš videti ispravke.

We can see some peoples. We can see some people.

We can see two mens. We can see two men.

There are six peoples, three womans, three mens. There are six people, three women, three men.

Other group are two woman and one man. Other group There are two women and one man in the other group.

There are table. There is a table.

Zapamti ovo:

Pored pravilnih oblika za množinu imenica u engleskom jeziku (gde se dodaje nastavak -s/-es), postoji nepravilna množina imenica.

Posebno obrati pažnju na ove oblike:

woman – women

man – men

person – people

2. Red reči u rečenicama

Tokom časa, samo jedan primer sam čula gde je red reči bio pogrešan. To je zato što smo ovo već vežbali na jednom od prethodnih časova, i tada sam članovima škole skrenula pažnju da kada opisuju nešto na engleskom, uvek treba da počnu od predmeta koji opisuju, pa na kraju dodaju mesto gde se nešto nalazi.

Dakle, izbegnite bukvalno prevođenje na engleski jezik. Rečenica “Na stolu se nalazi…” ne sme početi “On the table…” na engleskom. Pogledaj primer koji sam izdvojila:

On the table is flower. The flower is on the table.

3. Vremena 

Na ovom času, najviše smo koristili Present Simple i Present Continuous. I bilo je bitno napraviti razliku između ova dva vremena. Present Simple se koristi za radnju koja se dešava redovno, i ponavlja, a Present Continous za radnju koja se dešava u trenutku. 

Par grešaka prilikom korišćenja vremena uglavnom su se pojavile kada je u pitanju treće lice jednine. Kada je u pitanju vreme Present Simple, potrebno je napraviti razliku između lica. Ako koristiš treće lice jednine (he, she, it), potrebno je da dodaš nastavak -s/-es. Za ostala lica nećeš koristiti nastavak. Slična situacija je i kod odričnih rečenica. Opet se izdvaja treće lice jednine, kada se koristi doesn’t, a za sva ostala lica don’t.

Pogledaj primere rečenica u kojima su problem bila vremena, ili način građenja određenog vremena.

He work with car. He works with cars.

They never know when we came. They never know when we will come.

I don’t can’t work this job. I don’t can’t do this job.

She don’t like working with people. She doesn’t like working with people.

She likes works alone. She likes working alone.

She have a big office. She has a big office.

She don’t have open space. She doesn’t have to work in an open space.

She go to work outside the office. She goes to work outside the office.

He walking around the room. He is walking around the room.

4. Pridev ili prilog

Ovo je česta zabuna u konverzaciji na engleskom.

Kada opisuješ osobu, potreban je pridev, a kada opisuješ neku radnju, tj. način kako se nešto radi, događa, potreban je prilog.

Prilozi su ti koji imaju nastavak -ly koji se dodaje na pridev.

They think she is too slowly. They think she is too slow.

She must be carefully. She must be careful.

Obratite pažnju na razliku između prideva i priloga.

She is careful. – Ona je pažljiva. (Reč careful je pridev koji opisuje osobu)

She works carefully. – Ona radi pažljivo. (Reč carefully je prilog koji opisuje kako ona radi, na koji način.)

5. Članovi

Kada su u pitanju česte greške, nemoguće je da ne pomenemo članove. Na času koji smo imali zaista nije bilo mnogo grešaka što ste tiče članova, ali sam označila ova dva primera:

I see washing machine. I see a washing machine.

I need to work from the home. I need to work from the home.

Imajući u vidu da je ovo jedna veoma bitna tema koja izaziva mnogo nedoumica, napravila sam i poseban kurs o Članovima u engleskom jeziku. Kurs je vremenski ograničen, i možeš se prijaviti na listu čekanja ukoliko želiš da te obavestimo kada počne upis.

Tvoj zadatak

Tvoj zadatak je da na engleskom opišeš osobe koje vidiš na slikama ispod, na isti način kao što smo mi to radili na času. Opiši čime se osoba bavi, kakav je taj posao, šta je potrebno, kada osoba ustaje, gde radi, i slično. Napiši i tvoje mišljenje o tom poslu, i na koji način je takav posao sličan onome što ti radiš.

Kada pišeš na engleskom, trudi se da koristiš reči, izraze i gramatiku koju već poznaješ. Ovaj zadatak su radili i oni sa početnog kursa, kao i polaznici sa naprednih kurseva. Naravno, svako na svoj način, u skladu sa trenutnim znanjem. Nemoj misliti da moraš da dođeš do nekog nivoa da budeš u stanju da engleski jezik primeniš. Naprotiv, uči engleski kroz jednostavne primere iz konverzacije.

Ukoliko želiš da saznaš više kako da učiš kroz pisane zadatke, pročitaj i ovu lekciju: Vežbaj engleski kroz pisane zadatke.

Slika broj 1:

Slika broj 2:

Slika broj 3:

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde