fbpx

084 – Vremena u engleskom kroz 6 primera rečenica

by | May 11, 2022

Nauči osnovne upotrebe 6 vremena u engleskom kroz primere rečenica sa izrazima koji ti pomažu da odrediš kada se radnja dešava.

Preslušaj epizodu ispod i nauči o upotrebi vremena u engleskom:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Danas pričamo o gramatici engleskog jezika. Tema su vremena i naučićeš šest vremena koja se najčešće koriste u engleskom jeziku i kako da ta vremena upotrebiš u rečenicama.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Iako u engleskom postoji više vremena, u ovoj epizodi fokusiraćemo se na šest vremena koja se najčešće koriste kada je u pitanju konverzacija na engleskom.

Poslušaj sada primere rečenica u kojima ću koristiti glagol walk, dakle u svim rečenicama koristiću isti glagol, to je šetati. Probaj da pre svega se fokusiraš na to kako se koje vreme gradi.

I walk. To je prva rečenica u kojoj je upotrebljeno vreme present simple. Druga rečenica:

I am walking. Ili može biti skraćeni oblik I’m walking. 

U ovoj rečenici upotrebljeno je vreme present continuous. I jedno i drugo vreme, present simple, present continuous su sadašnja vremena, ali u engleskom postoji razlika kada se koristi present simple, kada present continuous i to je nešto što moraš da naučiš kada učiš ova vremena. Sledeći treći primer:

I have walked. Skraćeni oblik će biti I’ve walked. Ovo vreme je present perfect. Sledeća rečenica:

I walked. Sada je upotrebljeno samo glagol walk sa natavkom, I walked i u ovoj rečenici upotrebljeno je past simple vreme. Sledeća, peta rečenica:

I was walking. U ovoj rečenici vreme je past continuous. Poslednja šesta rečenica:

I will walk. Skraćeni oblik može biti I’ll walk. Ova rečenica je u vremenu future simple.

Ono što je bitno da zapamtiš je da su sve ove rečenice tačne.

Dakle, svaka ova rečenica kada stoji ovako samostalno može biti tačna i može se upotrebiti, ali ono što je bitno da ti kroz konverzaciju nikada nećeš imati ovako odvojenu rečenicu bez daljeg konteksta, već ćeš uvek imati neku specifičnu situaciju kada koristiš tu rečenicu.

Ta situacija odnosno taj kontekst koji imaš tebi određuje koje ćeš vreme upotrebiti. Sada je to nešto što ćeš naučiti kroz ove primere rečenica. Počeću od primera za vreme present simple. Dakle i dalje koristim glagol walk i poslušaj sada rečenicu:

I walk every morning. Ja šetam svakog jutra. Imamo još jednu rečenicu:

Once a week I walk by the river. Jednom nedeljno šetam pored reke.

Ove rečenice opisuju radnju koja se ponavlja u sadašnjosti i zato se tu koristi present simple. Ne bi bilo tačno upotrebiti neko drugo vreme u ovim rečenicama.

Kada naučiš kako se koristi present simple, tada ćeš naučiti i da je jedna od glavnih upotreba za radnju koja se ponavlja u sadašnjosti i to je baš upotreba koja se vidi u ovim primerima.

Sada prelazimo na present continuous vreme i poslušaj primere rečenica:

It’s beautiful outside, I am walking and talking on the phone. Lepo je napolju, šetam i pričam telefonom. Sledeći primer_

At the moment I’m walking and listening to music on my phone. U ovom trenutku šetam i slušam muziku na telefonu.

Ono što treba da primetiš kod ovih rečenica je to da se radnja dešava u trenutku govora. Šta ti pokazuje da se radnja dešava u trenutku govora? U prvoj rečenici to je prvi deo rečenice, It’s beautiful outside, lepo je napolju i onda se rečenica nastavlja šta osoba radi u tom trenutku dok je lepo napolju.

Druga rečenica ima na početku at the moment, u ovom trenutku i to ti jasno govori da se radnja dešava u trenutku govora.

Kada prepoznaš ove situacije, kada prepoznaš da se radnja dešava u trenutku govora, tvoj zadatak je da se prisetiš da vreme koje se koristi za radnju koja se dešava u trenutku govora je present continuous i zato je potrebno da se upotrebi ovaj oblik I’m walking. 

Opet, u ovim primerima ne bi bilo tačno upotrebiti neko drugo vreme. Ne bi bilo tačno upotrebiti present simple recimo, iako se i present simple present continuous u prevodu ne razlikuju, to jest koristiš sadašnje vreme da prevedeš i jedne i druge primere. Kada je u pitanju engleski jezik vrlo je bitno da napraviš ovu razliku.

Prelazimo sada na treće vreme u engleskom jeziku, to je vreme present perfect. Poslušaj prvo primere rečenica:

I have walked for two hours. Šetala sam dva sata. Druga rečenica:

I haven’t walked alone. Nisam šetala sama.

Bitno je da zapamtiš za present perfect da je to vreme koje se koristi za radnju koja se dogodila u neodređenom trenutku u prošlosti. Click To Tweet

U prvoj rečenici je potvrdan oblik za present perfect, u drugoj je odričan, ali i u jednoj i u drugoj situaciji se opisuje radnja koja se dogodila u nekom neodređenom trenutku u prošlosti. Kako da to prepoznaš? Bitno je da zapamtiš za present perfect da je to vreme koje se koristi za radnju koja se dogodila u neodređenom trenutku u prošlosti.

To ćeš proveriti tako što sebi postaviš pitanje kada. Gledaš u rečenicu i pitaš “Kada se ovo dogodilo?”

Recimo prva rečenica, I have walked for two hours, šetala sam dva sata, ali ako se pitaš kada, kada je osoba šetala dva sata ti to ne znaš. To je moglo da bude juče, moglo je da bude pre tri nedelje, nemaš nikakvu indikaciju u ovoj rečenici i zato je potrebno da upotrebiš present perfect. 

To je ono što najviše razlikuje present perfect od vremena past simple. 

Inače, svaku od ovih vremena koje ja pominjem ovde može imati još neke dodatne upotrebe. Posebno kada nastaviš sa učenjem engleskog jezika do nekih naprednijih nivoa videćeš i neke dodatne upotrebe kada su u pitanju vremena.

Ono na šta ja želim ovde da se fokusiram su to neke glavne i osnovne upotrebe koje će ti pomoći da uspešno razlikuješ vremena i da napraviš jasnu razliku tako da u nekom trenutku nemaš dilemu da li da upotrebiš jedno ili drugo vreme već sa sigurnošću možeš da znaš koje vreme treba da upotrebiš u rečenici.

Dolazimo do četvrtog vremena koje se zove past simple. To je prošlo vreme i imamo ovaj primer:

I walked to work yesterday. Išla sam peške na posao juče.

Two days ago I walked in the park. Pre dva dana šetala sam u parku.

Ono što prepoznaješ u ovim primerima je da postoji određeno vreme kada se radnja dogogila. U provj rečenici je to yesterday, juče, a u drugoj rečenici je two days ago, pre dva dana.

Ovo su priloške odredbe za vreme, odnosno to su izrazi koji ti pomažu da odrediš kada se radnja dogodila. Oni govore sada o prošlosti i to tebi pokazuje da je potrebno da upotrebiš past simple

Past simple se koristi za određenu radnju u prošlosti i kao što sam napomenula u prethodnom primeru za present perfect koje se koristi za neodređeni trenutak u prošlosti, kada koristiš past simple mora da postoji određeni trenutak u prošlosti, odnosno moraš da znaš kada se radnja dogodila.

Pogledaš u rečenicu, recimo two days ago I walked in the park, pitaš se kada, kada je osoba šetala i imaš odgovor two days ago. Ove priloške odredbe za vreme koje sam pomenula, yesterday, two days ago možeš koristiti ili na početku rečenice ili na kraju.

Nemoj ih koristiti između zato što to uglavnom neće biti dobar red reči.

Naravnoovo se uglavnom odnosi na ove jednostavnije rečenice koje imaju jedan glagol. Kada budeš učila složenije rečenice koje imaju više glagola red reči će biti nešto drugačiji.

Sada dolazimo do još jednog prošlog vremena koje se zove past continuous i poslušaj odmah primere rečenica:

I was walking by the river when I saw them riding their bikes. Šetala sam pored reke kada sam ih videla kako voze bicikle.

They were having coffee while I was walking with my dog. Oni su pili kafu dok sam ja šetala sa psom.

Kada razmišljaš o ovim rečenicama bitno je da se setiš dve upotrebe kada je u pitanju past continuous. Past continuous se koristi za dve radnje u prošlosti koje su se u isto vreme dešavale i to je ovaj drugi primer, they were having coffee while I was walking the dog. U tim rečenicama vidiš dve radnje koje su se u isto vreme dešavale.

Druga upotreba je u rečenici I was walking by the river when I saw them riding their bikes, kada je jedna radnja trajala, i was walking by the river, to je radnja koja je trajala i bila prekinuta nekom drugom prošlom radnjom.

To je ova druga radnja gde je glagol saw koji je u vremenu past simple. Zapamti da ćeš past continuous koristiti za neku radnju koja je trajala u prošlosti.

Dolazimo do šestog vremena koje se zove future simple koje ćeš koristiti da iskažeš radnju koja će se dogoditi u budućnosti. Poslušaj priemere rečenica:

I will walk past the store later today. Proći ću pored prodavnice kasnije danas.

If the weather is nice tomorrow, I will walk around the lake. Ako vreme bude lepo sutra, šetaću oko jezera.

U ovim rečenicama koristiš vreme future simple zato što govoriš o radnji koja će se dogoditi u budućnosti. Šta ti to govori da će morait da se upotrebi future simple? U ovoj prvoj rečenici imamo later today, znači da će se nešto dogoditi danas kasnije.

U drugoj rečenici imamo celul frazu if the weather is nice tomorrow, ako vreme bude lepo sutra. Imamo ovo sutra i govori ti da je ovo radnja koja će se dogoditi u budućnosti i da zato moraš da upotrebiš future simple.

Na kraju ću ti dati jedan savet. Kada učiš vremena u engleskom jeziku, bez obzira čak i ako si početnik, nemoj samo da se fokusiraš na građenje odnosno kako se to vreme gradi, koji se pomoćni glagol koristi, koji nastavak.

Iako to jeste bitno, ako ne naučiš upotrebu odnosno ove situacije kada se koristi koje vreme, biće ti potpuno beskorisno to znanje koje imaš.

Zato je bitno da kada učiš vremena učiš i upotrebu i da onda vremenom učiš i razlike da upoređuješ da li je to ova upotreba, da li je ova upotreba, šta ti govori da je ovo u pitanju i tako dalje jer je to nešto što će ti omogućiti da kasnije vremena pravilno upotrebiš.

Zato je bitno da ovakav dobar pristup usvojiš odmah kada kreneš sa učenjem engleskog jezika.

Na ovoj stranici gde slušaš podkast ja ću ostaviti link ka jednom vodiču gde možeš pogledati kako se koriste vremena u engleskom jeziku ili možeš I sama da potražiš.

Vodič se zove: Vodič za Vremena u Engleskom Jeziku – English Lane.

Tu ćeš pronaći malo detaljnije o vremenima u engleskom jeziku i sigurna sam da će ti to pomoći da još malo provežbaš vremena i eventualno otkloniš neke nesigurnosti ako ih imaš.

Preslušaj i ovu epizodu English Lane podkasta: Kako se razlikuju Past Simple i Past Continuous

Ako si član English Lane onlajn škole, na ovoj stranici gde slušaš podkast u okviru naše onlajn platforme ostaviću nekoliko dodatnih aktivnosti koje su u vezi sa vremenima u engleskom jeziku gde ćeš moći dodatno da provežbaš i malo detaljnije saznaš o ovoj temi.

Ako nisi član English Lane škole potraži English Lane onlajn škola i možeš nam se priključiti i krenuti sa učenjem.

Hvala ti što slušaš podkast i nadam se da ti je ova epizoda bila korisna.

Ja sam Zorana Radović, čujemo se uskoro. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde