Registruj se

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Naslov
British Vs American Spelling
Brojevi u engleskom jeziku
Brojive i nebrojive imenice (Countable and Uncountable Nouns)
Dopuniti tekst (Štrumfovi)
Frazalni glagoli u engleskom jeziku
Future (be going to)
Future Continuous
Future Simple
Genitiv u engleskom jeziku (Possessive 's)
Glagol "biti" - Verb TO BE (Past)
Glagol "biti" - Verb TO BE (Present)
Glagoli SAY i TELL
Have / Get something done
Indirektni govor
Indirektni govor - drugi deo
Infinitivi u engleskom jeziku
Izgovor nastavka -s
Izrazi u engleskom jeziku
Izrazi za količinu
Kuvanje na engleskom
Listening (Taylor Swift - Ours)
Listening - Comprehension (The Bourne Ultimatum)
Listening - Comprehension (The Calling - Our Lives)
Množina imenica u engleskom jeziku
Modalni glagoli u engleskom jeziku
Nastavak 's
Nastavk –se / -ce u engleskom
Neodređeni član u engleskom jeziku
Nepravilni glagoli (Irregular Verbs)
Nova Godina (Word Search)
O kompjuterima na engleskom (Computers)
Određeni član u engleskom jeziku
Olimpijske Igre London 2012
Participi u engleskom
Pasiv kod upitnih i odričnih rečenica
Pasiv u engleskom jeziku
Past Continuous
Past Perfect
Past Simple
Past Simple Vs. Present Perfect
Pisanje datuma u engleskom jeziku
Pomoćni glagoli u engleskom jeziku
Poređenje prideva (Comparison of Adjectives)
Predlozi (Prepositions - Lekcija za decu)
Present Continuous
Present Perfect
Present Simple
Present Simple (Beginner)
Pridevi (Adjectives - "The Little Mermaid")
Pridevi (nastavci -ed i -ing)
Prilozi u engleskom jeziku (Adverbs)
Razlika između zamenica I i me
Reading - Comprehenison (James Bond)
Reading - Comprehenison (The Hunger Games)
Reading - Comprehension (Andy Murray)
Reading - Comprehension (Coffee)
Reading - Comprehension (Dreams)
Reading - Comprehension (Yoga)
Reči i izrazi u engleskom (Vreme)
Reči koje se završavaju na –y u engleskom
Roman "Sećaš li me se?" (The novel "Remember me?")
Sam u kući (Home Alone) - Word Search
Šminkanje na engleskom
So and Neither
Upitne rečenice u engleskom jeziku
Upitne reči (Question Words)
Upitni privesci (Question tags)
Uslovne rečenice (Conditional Sentences)
Wanna, Gonna, Gotta
Zamenice (Pronouns)
Znakovi interpunkcije u engleskom jeziku